Vergoeding stagemeesters: extra tijd voor aanvraag

"Door een ICT-interventie zal MyRiziv tijdens het weekend van 7-8 maart 2020 niet beschikbaar zijn. Daarom verlengen we de deadline voor het aanvragen van de vergoeding 2018 tot 15 maart 2020", deelt het Riziv mee.

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) in een niet-universitair milieu kunt u voortaan, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.

U hebt recht op die vergoeding voor het premiejaar 2018 als u deze 3 voorwaarden vervult:

  • U bent door de FOD Volksgezondheid erkend als stagemeester voor een titel van niveau 2 en/of niveau 3. Uitzonderingen (geen vergoeding) zijn er voor arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde, arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde, arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens en arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.
  • De stagedienst waaraan u verbonden bent, werd erkend door de FOD Volksgezondheid en bevindt zich in een niet-universitaire setting. Dat betekent: een ander ziekenhuis dan een UZ of een ziekenhuis zonder universitaire bedden; een erkende stagedienst buiten een ziekenhuis.
  • U begeleidt een of meerdere stagedoende artsen die beschikken over:
    een goedgekeurd stageplan
    een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat (nieuw vanaf het premiejaar 2018)

Opgelet: vanaf het premiejaar 2019 wijzigen de toekenningsvoorwaarden, met o.a. nieuwe bepalingen rond stagemeesters in een universitaire setting. Van zodra de nieuwe regelgeving 2019 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, zal het Riziv daarover verder communiceren

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor stagemeester?
Voor het premiejaar 2018 bedraagt de vergoeding 2.407,21 euro per kalendermaand effectieve stagebegeleiding. Het gaat om een forfaitair bedrag waarbij geen rekening is gehouden met het aantal artsen-specialisten in opleiding in de dienst.

Voor het het premiejaar 2019 wordt het bedrag later vastgesteld.

Wanneer en hoe moet u uw vergoeding voor stagemeester aanvragen?
Voor het premiejaar 2018 kunt u uw vergoeding aanvragen van 9 december 2019 tot 15 maart 2020.

De regelgeving voor 2019 is nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, u kunt de premie 2019 dus nog niet aanvragen. Van zodra de start van de aanvraagprocedure gekend is, zullen wij hierover via deze webpagina communiceren.

Vraag uw vergoeding online aan via de module "Mijn premieaanvragen" van de webtoepassing MyRiziv.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.