Werelddag autisme: ruim €3 miljoen voor spoedige steun op maat

Vandaag is het Werelddag Autisme. In 2017 maakte het actieplan autisme de weg vrij voor een samenleving waarin mensen met autisme steeds meer ingesloten worden. Sindsdien werd meer dan 3 miljoen euro vrijgemaakt om mensen met autisme te begeleiden, aldus minister Vandeurzen.

Meerdere concrete acties vloeien uit het actieplan voort en maken dag na dag het verschil. Voorbeelden daarvan zijn de versterking van de  Chathulp Autisme, de Academische Werkplaats Autisme en de inleefsessies van de VVA.

Versterking centra ontwikkelingsstoornissen

Sinds 2018 worden de centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS) betoelaagd met een extra investering van 900.000 euro. Deze centra richten zich voornamelijk op jonge kinderen voor de diagnostiek van een handicap en ontwikkelingsproblemen. Met het extra budget hebben zij hun capaciteit kunnen verhogen en kunnen nog meer diagnostische trajecten starten.

Academische Werkplaats Autisme

Een academische werkplaats is een concrete samenwerking tussen wetenschap (‘academisch’) en praktijk (‘werkplaats’). Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme ervaren allerlei drempels bij het participeren in de maatschappij. Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele hulpverleners zetten elke dag hun expertise in om personen met autisme te helpen. Vaak zoeken organisaties op eigen kracht naar oplossingen. Het is echter onduidelijk welke oplossingen werken en hoe en waarom ze werken.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) ‘Vernieuwen door Verbinden’ wil samen met praktijkorganisaties deze goede praktijken evalueren en breder ter beschikking stellen. De oplossingen kunnen immers ook waardevol zijn voor andere mensen met autisme.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: “We hebben 390.000 euro geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek voor de periode van midden 2018 tot en met midden 2021. De oproep aan praktijkorganisaties om goede praktijken wetenschappelijk te laten evalueren, leverde 42 aangenomen projecten op. Momenteel loopt de beoordeling.“

Meer info hierover staat hier.

Inleefsessies autisme

Inclusie mag geen hol begrip zijn. Om Vlaanderen te sensibiliseren over autisme, worden in Vlaanderen inleefsessies georganiseerd. Via inleefmethodieken en het verhaal van een ervaringsdeskundige worden deelnemers ondergedompeld in het ‘autistisch denken en voelen’. Elke inleefsessie wordt gegeven door een duo: een persoon met autisme en een persoon zonder autisme die persoonlijk betrokken is bij autisme (als ouder, partner, leeftijdgenoot in de klas…). De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) organiseert de sessies. 

In 2018 ontving VVA een subsidie van €52.000 om een extra medewerker aan te werven om de inleefsessies uit te bouwen.

Deze bijkomende ondersteuning heeft duidelijk effect gehad met een sterke stijging van het aantal inleefsessies: van 67 sessies in 2017, ging het naar 88 in 2018. Deze ondersteuning wordt verder gezet in 2019. 

Meer info vindt u hier.

Chathulp Autisme

De thuisbegeleidingsdiensten autisme, verenigd in de Liga Autisme Vlaanderen, zijn sinds 28 januari 2019 te bereiken via chat. De Autisme Chat is ontstaan vanuit de groeiende nood aan interactieve onlinehulpverlening voor personen met autisme. 

De Autisme Chat is te bereiken via de website van Liga Autisme Vlaanderen. De chat is anoniem, gratis en wordt 20 uur per week bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme.

Meer info vindt u hier.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.