Werkgroep Orde moet mee stempel drukken op uitvoeringsbesluiten kwaliteitswet

De Orde der artsen richtte zopas een, werkgroep op die mee moet adviseren bij de uitvoering van de kwaliteitswet in het licht van de medische deontologie. Die wet treedt in voege op 1 juli 2021 en de Orde stelt haar expertise ter beschikking om in dat verband mee na te denken over de optimalisering van de zorgkwaliteit in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn.

De werkgroep werd opgericht tijdens de ordevergadering van 15 februari 2020.

De nationale raad staat positief tegenover elk initiatief dat de zorgkwaliteit bevordert, heet het. "De nieuwe Kwaliteitswet komt hieraan tegemoet en bevat enerzijds enkele concrete kwaliteitsverplichtingen, anderzijds bepalingen die nog verder dienen te worden geconcretiseerd en uitgevoerd."

"Het is aan de regering om bepaalde kwaliteitsvereisten vorm te geven. De nationale raad is bereid via advies en overleg met de bevoegde instanties zijn medewerking te verlenen, zijn expertise te delen en mee na te denken hoe de zorgkwaliteit verder kan worden geoptimaliseerd in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.