Interview met minister van Volksgezondheid Jevgeni Ossinovski #eHealthTallin: Gaat Estland Europa bekeren?

 

Sinds juli 2017 is het voorzitterschap van de Europese Unie in handen van Estland, een land dat resoluut koos voor een digitale samenleving in dienst van de gemeenschap. Hoe vertaalt die keuze zich op het vlak van de volksgezondheid? Aan de vooravond van de grootse conferentie #eHealthTallin in de Estse hoofdstad op 16, 17 en 18 oktober aanstaande, sprak Danielle Siarri (Himms) met de Estse minister van Volksgezondheid en Werk Jevgeni Ossinovski.

Jevgeni Ossinovski is minister van Volksgezondheid en Werk van de republiek Estland sinds 23 november 2016 en voorzitter van de sociaaldemocratische partij sinds 30 mei 2015. Het doel van de eHealth conferentie van Tallinn is het promoten van de dialoog over de digitale samenleving en de digitale samenleving in dienst van de volksgezondheid door gegevensinzameling door de patiënten zelf, betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg, innovatie door e-health en ook over de economische dimensie van de gezondheidszorg.

Wat betekent het voorzitterschap van de Europese Unie voor de sector van de digitale zorgsector in Estland?

Het thema van de topconferentie is ‘Health in the digital society. The digital society for health' ( #eHealthTallinn) . De conferentie werpt vooral een licht op de state of the art inzake digitale oplossingen: welke invloed zullen die oplossingen hebben op het dagelijks leven van burgers, bedrijven, onderzoekers, zorgsystemen en op de samenlevingen in het algemeen? Het is voor decision makers en actoren een unieke kans om meer te weten te komen over de meest recente politieke en technologische evoluties. Zo kunnen ze beter bijdragen aan discussies waarin beslissingen genomen worden over de te volgen strategie om maximaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van de digitale gezondheid, zowel op individueel als op maatschappelijk vlak.

Wat betekent de e-gezondheid voor inwoners van Estland?

Tijdens een informele bijeenkomst van ministers van Volksgezondheid in Tallinn op 20 en 21 juni jongstleden, bespraken we de manier waarop digitale innovaties gepromoot kunnen worden. Daarbij werd de nadruk gelegd op kansen van een unieke digitale markt en op het wegwerken van barrières voor innovatie dankzij grensoverschrijdende gegevens en uitwisselingen inzake behandelingen en onderzoek. Daarnaast werd er ook gepraat over de rechten van de burgers wat de toegang tot en het beheer van de eigen gegevens betreft. Voor het einde van dit jaar hopen we een consensus te bereiken over de conclusies van die raad om op de nodige politieke steun te kunnen rekenen van de ministers voor de toekomstige e-health agenda en ook over de grensoverschrijdende samenwerking.

Wat is de toekomst van een duurzame gezondheid?

"The future is already here - it's just not evenly distributed”, zo zei de Amerikaanse auteur William Gibson al in 2003. De toekomst van de gezondheidszorg zal persoonlijk zijn en de zorgsystemen zullen economisch leefbaar zijn, net zoals vandaag. Het verschil is dat we veel meer zullen weten over elk individu en dat er digitale tools zijn die helpen om veel meer doelgerichte zorg te verstrekken en om voor een betere coördinatie te zorgen. Die tools zullen ook helpen bij het financieel beheer van het zorgsysteem op basis van kwantificeerbare resultaten zodat de duurzaamheid gegarandeerd kan worden. De toekomst doet progressief haar intrede, zoveel is zeker.

Wie controleert de persoonlijke gezondheidsgegevens in Estland?

Het is in het belang van de gemeenschap dat zorgsystemen zo doeltreffend mogelijk werken om hun duurzaamheid te kunnen garanderen. Als we willen dat de burgers hun gezondheid meer ter harte nemen en dat de zorgsystemen beter tegemoet komen aan de individuele behoeften van patiënten, dan moeten we de burgers de mogelijkheid geven om hun gezondheidsgegevens beter te kunnen controleren en te gebruiken in hun eigen voordeel. Ik vind dat iedereen moet kunnen beschikken over een praktische en betrouwbare oplossing voor het digitaal beheer van persoonlijke gezondheidsgegevens.

Welke Estlandse ervaringen kunnen bijdragen tot de debatten op de conferentie tan Tallinn?

  • 100% van de Estse huisartsenpraktijken en ziekenhuizen maken al sinds meer dan tien jaar gebruik van elektronische medische dossiers;
  • 100% van de zorgverstrekkers delen medische dossiers met andere zorgverstrekkers;
  • 99% van de voorschriften zijn elektronische voorschriften;
  • 70% van de aanbevelingen van artsen zijn digitaal;
  • 30% van de volwassen bevolking heeft online toegang tot zijn medisch dossier in het nationaal gezondheidsinformatiesysteem;
  • 5% van de Estse volwassen bevolking gaf bloed aan de genoombank en 70% van de bevolking zou dat ook doen als de overheid hen daar de kans toe gaf.

De 28 lidstaten van de Europese Unie worden geconfronteerd met de uitdagingen van grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens, elektronische medische dossiers, elektronische voorschriften en ook met de veroudering van de bevolking en de problematiek van het streven naar toegankelijke kwaliteitszorg voor alle burgers. Het mandaat van zes maanden is voor ons en voor andere lidstaten een gelegenheid om good practices te delen tijdens de week van de e-gezondheid en om de uitdagingen te identificeren waar alle lidstaten mee te maken hebben.

En voor alle deelnemers aan de l'eHealth conferentie in Tallinn is de top een unieke gelegenheid om hun stem te laten horen en om meer te weten over de uitdagingen en de kansen van een digitale gezondheid die toegankelijk is voor alle burgers, over de economische aspecten van de gezondheidszorg en over het eigen beheer van de zorg.

Danielle Siarri, MSN, RN

Specialist in de verpleegkundige informatica en IT-consultant in de gezondheidszorg.

Dit artikel werd, met een andere titel, ook gepubliceerd op de site van HIMSS EUROPE

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.