Interfederaal alcoholplan: brouwers willen geen minimumprijs voor alcohol

De brouwers scharen zich achter de strijd tegen alcoholmisbruik, maar hebben ook enkele bemerkingen bij het interfederaal alcoholpan dat groen licht kreeg van de verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land. Sectororganisatie Belgische Brouwers verzet zich tegen een minimumprijs en zag liever het huidige zelfregulerende kader voor alcoholreclame behouden blijven. Ze betreuren in een persbericht ook een gebrek aan inspraak.

Het plan bevat 75 maatregelen die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Zo komen er bijvoorbeeld strengere regels voor reclame, meer beperkingen in de verkoop en een betere toegang tot de zorg. Voorts lopen er bijvoorbeeld nog gesprekken rond een minimumprijs.

De brouwers pleiten al jaren voor een verantwoorde omgang met alcohol en bier, klinkt het. Zo wijzen ze onder meer op hun rol bij de BOB-campagnes. In de hoofdlijnen steunt de sectororganisatie daarom het alcoholplan, bijvoorbeeld omdat de bescherming van jongeren centraal staat.

De strengere reclameregels worden echter niet gesmaakt. Er komt onder meer een wettelijk kader dat alcoholreclame op radio en tv verbiedt voor en na programma's voor minderjarigen. De brouwers hadden liever het huidige kader behouden. Zo verwijzen ze naar het 'Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken''. Dat convenant kreeg in 2019 een update na een akkoord tussen de sectororganisaties en de toenmalige volksgezondheidminister. Het convenant voorzag onder meer strengere regels en de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) als onafhankelijk controleorgaan.

Voorts is een minimumprijs opleggen in de toekomst "niet wenselijk", waarbij ze naar de vraag- en aanbodwerking verwijzen. Bovendien betreuren de brouwers dat ze niet betrokken werden in de debatten, klinkt het in het persbericht. Een "in de praktijk getoetst, stabiel en vooruitziend kader" is voor hen essentieel voor een effectieve strijd tegen alcoholmisbruik.

'Hoewel onze beleidsmakers vandaag een evenwichtig plan, gericht op alcoholmisbruik, op tafel hebben gelegd, zijn er een aantal aandachtspunten als we de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze brouwers willen garanderen en onze unieke biercultuur in stand willen houden", zegt Krishan Maudgal, gedelegeerd bestuurder van Belgische Brouwers. "Om de strijd tegen alcoholmisbruik op een duurzame en effectieve manier verder te zetten, zijn de Belgische brouwers, zoals steeds, vragende partij om hun inzichten bij te dragen en samen met de federale en regionale beleidsmakers het beleid vorm te geven. Ook na 2025."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.