Met covid-19 stijgt ook incidentie hartstilstand (Jama)

De incidentie van een hartstilstand buiten het ziekenhuis nam aanzienlijk toe in regio's met hoge percentages COVID-19 ziekten. Dat wordt bevestigd door een Amerikaanse analyse in de regio van Detroit op basis van the Michigan EMS Information System, melden onderzoekers van het Department of Health and Human Services van Michigan.

In de regio werden van maart tot mei 2020 in totaal 1.854 dergelijke extramurale hartstilstanden of 'out-of-hospital cardiac arrests, OHCA, aan het alarmnetwerk gemeld. Dat is een stijging van 60 procent ten opzichte van 1162 gevallen in dezelfde periode in 2019.

De 85-plussers, WZC-bewoners en Afro-Afrikanen werden onevenredig zwaar getroffen. Een groot deel van de getroffenen is overleden (2020: 1400 vs. 2019: 619). Daarbij is het aandeel sterfgevallen bij de OHCA-rapporteringen ook aanzienlijk is gestegen van 53 procent (2019) naar 76 procent (2020).

Opvallend ook: aanzienlijk minder getroffen personen kregen tijdens de pandemie intubatie of supraglottische luchtwegondersteuning. Het aandeel lag op 21 procent in 2020 tegenover 46 procent in 2019.

Het is onduidelijk of de toename van OHCA een direct gevolg is van de pandemie of een indirect resultaat, vanwege veranderingen in het gebruik van de spoedopnames.

Het oorspronkelijke artikel leest u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.