Mobiele teams infectieziektebestrijding blijven aan de slag tot eind juli 2022

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft beslist om de inzet van de mobiele teams infectieziekebestrijding te verlengen tot 31 juli 2022. Sinds augustus vorig jaar geven die teams opleiding en vorming in woonzorgcentra en voorzieningen voor personen met een handicap. Ze adviseren en coördineren bij covid-19-uitbraken in zorgvoorzieningen en in de samenleving (bedrijven, woonwijken, scholen?).

"'We verwachten dat deze epidemie ten vroegste midden 2022 helemaal onder controle zal zijn en tot dan moeten we alert blijven voor nieuwe varianten en snel ingrijpen bij uitbraken. Naarmate het aantal besmettingen afneemt wordt het ook belangrijker om bij nieuwe uitbraken in te zetten op bron- en clusteronderzoek om een nieuwe opflakkering te voorkomen. Zorg en Gezondheid moet hiervo or blijvend kunnen rekenen op de ondersteuning van deze mobiele equipes", verklaart minister Beke.

De mobiele teams zijn regionaal georganiseerd en bestaan uit artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren, aangevuld met administratieve en coördinerende ondersteuning.  De teams zijn geleidelijk opgestart. Op dit ogenblik gaat het over 47 VTE's.

De teams geven praktijkgerichte interactieve opleidingen op maat van de voorzieningen. Er wordt daarbij vertrokken van de bestaande kennis en vaardigheden van de deelnemers: wat kennen ze al, wat is nieuw, wat heeft opfrissing nodig.

Sinds oktober werden 1.366 opleidingen gegeven en tot het einde van dit jaar zijn er nog eens 326 gepland. Er werden in totaal 425 voorzieningen bereikt, 393 woonzorgcentra en 32 voorzieningen voor personen met een handicap. Daar moeten er tegen eind 2021 118 bijkomen.

De mobiele equipes worden ook ingezet bij uitbraken in zorgvoorzieningen. Hiervoor zijn een aantal teamleden toegevoegd aan het Corona-Outbreak support team in versterking en onder leiding van het outbreak support team van het agentschap Zorg en Gezondheid. Zij ondersteunen zorgvoorzieningen met een uitbraak door het inschatten van de ernst van de uitbraak en advies te verlenen over maatregelen om het uitdijen van de uitbraak te voorkomen.

Daarnaast zijn de mobiele teams ook actief in de adviesverlening en de coördinatie van uitbraken in de samenleving (bedrijven, woonwijken, scholen?), waarbij ze advies verlenen en helpen bij de risico-inschatting van contacten, cluster- en brononderzoek. Ook dit gebeurt in versterking van en onder coördinatie van de artsen infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

De kost van de verlenging bedraagt 1,6 miljoen euro, bovenop het eerder toegezegde budget van een kleine 3,5 miljoen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.