Helft aanbevelingen Samusocial-commissie uitgevoerd, een derde in uitvoering

Brussels minister van Volksgezondheid Maron (Ecolo) verwacht dat de gerechtelijke procedure om de zitpenningen aan de bestuurders van Samusocial binnenkort wordt afgesloten. Dat verklaarde hij in de commissie Gezondheid waar hijzelf en de top van New Samusocial een stand van zaken gaf.

Van de 30 aanbevelingen zijn er intussen 15 uitgevoerd, 9 in behandeling en 4 in beraad. 2 aanbevelingen horen niet tot de bevoegdheid van Maron, zo blijkt uit het overzicht dat de minister gaf. Alain Maron was overigens vorige legislatuur als Brussels parlementslid de drijvende kracht van de onderzoekscommissie omdat hij het schandaal op de politieke agenda zette.

Het Samusocial-schandaal barstte midden 2017 uit toen bleek dat de bestuurders van de daklozenorganisaties zichzelf 60.000 euro zitpenningen hadden uitgekeerd voor vergaderingen die vaak niet hadden plaatsgevonden.

Het ging onder meer om Brussels burgemeester Yvan Mayeur, voorzitter van de raad van bestuur Michel Degueldre, gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta en Valérie Vierset, de kabinetschef van Peraïta. De zitpenningen werd betaald met de giften die Samusocial ontving. Als gevolg van het schandaal werd Samusocial opgesplitst in 2 vzw's, New Samusocial en help'brussels. 

Vandaag is New Samusocial een publiekrechtelijke vzw, opgericht bij een gewestelijke ordonnantie en onderworpen aan de regels inzake goed bestuur en transparantie die in de overheidssector gelden.

De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, onder wie de voorzitter, maar ook, voor de meerderheid van de leden, uit vertegenwoordigers en waarnemers van de regering (voogdijminister, minister-president enz.), om het openbare karakter van de vereniging te respecteren.

Minister Maron wees erop dat er één zitje voorbestemd is voor de oppositie, dat nog niet is ingevuld. De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de daklozensector. 

"Dit gemengde bestuur vormt een echte toegevoegde waarde, biedt een diversiteit aan actoren en laat een echte debatcultuur toe", aldus Stéphane Heymans, voorzitter van Samusocial.

"Het was van essentieel belang dat het bestuur en het beheer van Samusocial werden opgeschoond, met onder meer een raad van bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid. Dat is inmiddels gebeurd. Daarnaast voert de administratie regelmatig controles uit bij deze publiekrechtelijke vzw," stelde de minister. 

De eerste aanbeveling van de onderzoekscommissie handelt over de terugbetaling van de onwettelijk ontvangen zitpenningen voor vergaderingen die vaak niet plaatsgevonden hadden. Minister Maron zei te hopen dat de gerechtelijke procedure op korte termijn zal worden afgerond. 

De volgende aanbevelingen hadden betrekking op de wijziging van de statuten van de vzw. De nieuwe statuten voorzien in een gratis uitoefening van alle beheersmandaten. Daarnaast is er geen delegatie meer aan een bureau of bepaalde bestuurders. Voorts werd het human resources-beleid verbeterd en wordt er gewerkt aan een nieuw statuut voor het personeel. Dit trimester moet ook de beheersovereenkomst gefinaliseerd worden, aldus Maron, die naar de coronacrisis verwees voor de vertraging. 

Ook de aanbevelingen over de analystische boekhouding, interne controle, overheidsopdrachten en schenkingen werden omgezet. Voor de evaluatie van het samenwerkingsakkoord over daklozen wacht Maron op een antwoord van de federale minister van Sociale Integratie. De toekennings-en controlemodaliteiten voor organieke en niet-organieke subsidies werden wettelijk verankerd.

De minister erkende voorts dat er momenteel nog wordt nagedacht over een wijziging van de ocmw-wetgeving en de verplichting voor publieke vzw's om alle giften openbaar te maken. 

Gilles Verstraeten (N-VA) was "best teleurgesteld" dat er nog geen werk gemaakt is van de controle van vzw's bij het invullen van taken van openbaar nut. "Wat is de timing? Want er is daar nog heel veel werk", vroeg hij.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.