Staatssecretaris Michel versnelt evaluatie privacywet

Staatssecretaris voor Privacy, Mathieu Michel, versnelt de evaluatie van de privacywet van 2018, zo meldde hij in de Kamercommissie Justitie. Volgens Michel zijn de verwachtingen van de burgers de afgelopen drie jaar gewijzigd, zowel in de richting van de versterking van de bescherming van de private levenssfeer als van een grotere transparantie over het gebruik van de verzamelde gegevens.

De evaluatie moet in de komende weken starten en gebeurt door een begeleidingscomité van academici. Na consultaties in februari en maart moeten ze voor het zomerreces een verslag overmaken aan het parlement en het wetgevend werk na het zomerreces voorbereiden.

De staatssecretaris sprak zich niet uit over de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die tot de bevoegdheid van het parlement behoort. De GBA staat nochtans ter discussie. De commissie Justitie heeft eind vorig jaar met gesloten deuren een reeks hoorzitttingen gehouden over de interne strubbelingen, met name tussen de directie een meerdere leden van het kenniscentrum van de instelling. 

Le Vif sprak op 31 december van een klacht over een belangenconflict van de experts - drie hoge ambtenaren en een raadgever. Daarbij werd de naam genoemd van Frank Robben, beheerder van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth, maar ook baas van Smals, een onderneming die ondersteuning geeft in het beheer van informatie in de sociale en gezondheidssector.

Vandaag diende de PVDA na een interpellatie een aanbeveling in waarin het ontslag van de drie experts gevraagd werd. De partij wijst erop dat de wet op GBA stelt dat er de experts geen openbaar ambt mogen bekleden. Ze zien door de veelvoudige belangenconflicten binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit en andere instellingen die rond privacy werken het gevaar van de vorming van een 'politiestaat'.

"Men mag niet in karikaturen vervallen over zo'n belangrijk systeem", repliceerde Mathieu Michel. Hij hekelde dat het Kamerlid de aandacht van de regering voor de bescherming van de levenssfeer in diskrediet wilde brengen. Indien de problemen binnen de GBA moeten aangepakt worden, is het aan het parlement om dat te doen, klonk het.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.