Buitenlandse stage verboden voor ASO's: Franstaligen lijmen brokken

Zoals we afgelopen vrijdag exclusief meegaven, zat er een kink in de kabel in de teksten van de Federatie Wallonie-Bruxelles (FWB) - waardoor ASO's in het laatste deel van hun opleiding (niveau 3) geen buitenlandse stage meer konden lopen.

Een ministerieel besluit (MB) leidde ertoe dat studenten, met name in de chirurgie, de onmogelijkheid om een stage in Europa te lopen aan de kaak stelden. En wel omdat het MB "elke assistent met een gespecialiseerde competentie (nefrologie, hematologie, endocrinologie, intensieve zorg,....) verbood om een opleiding buiten ons land te volgen".

De tekst werd onder de vorige regering omgezet toen minister Marcourt de leiding had over het dossier. Na een week tekstanalyse werd nu de oplossing gevonden in het kantoor van de minister van Hoger Onderwijs, Valérie Glatigny.

Zij bevestigt: "We hebben het probleem opgelost. Het gaat om de uitvoering van een federale wet. Na tal van discussies over deze kwestie heeft het federale niveau de interpretatie van een bepaling van het MB van 23 april 2014 over de titels van niveau 3 verduidelijkt. Daarom zal mijn administratie deze informatie doorgeven aan de bevoegde erkenningscommissies en zal zij daarom ASO's voor het behalen van een kwalificatie van niveau 3 de mogelijkheid bieden om hun stage in het buitenland geheel of gedeeltelijk te volgen".

De betrokken studenten kunnen contact opnemen met de administratie of het kantoor van minister Glatigny. Zij zullen niet worden geblokkeerd in België. "Dat zal zo mogelijk nog minder het geval zijn omdat ik vind dat studenten vandaag niet genoeg bewegen en niet genoeg gebruik maken van de mogelijkheid om een ervaring in het buitenland op te doen. Met mijn Europese achtergrond ben ik een groot voorstander van studentenmobiliteit en toen ik dit probleem vernam, was dit onmiddellijk een van mijn prioriteiten," vervolgt de minister.

Gedeblokkeerde assistenten
Aan de kant van het Franstalige Interuniversitair Comité van Medisch Assistenten en Kandidaat-specialisten (CIMACS) is Dr. Giovanni Briganti, de nieuwe voorzitter, blij te horen dat er een oplossing werd gevonden: "Sinds het begin van de week proberen we te begrijpen waar het probleem ligt. We zijn blij dat er een oplossing kwam. Het was essentieel voor jonge artsen om stage te kunnen lopen in het buitenland om hun kennis te perfectioneren.".

De Block kaatst de bal terug naar de FWB
Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block ontkent dat zij aan de basis van het probleem ligt: "De minister heeft geen enkele maatregel genomen om te voorkomen dat gespecialiseerde ASO's van niveau 3 naar het buitenland gaan.... Er is geen enkel probleem voor een Belgische ASO die een vorming van niveau 3 in een andere EU-lidstaat wenst te volgen. Zeker niet voor artsen die al een diploma van niveau 2 hebben en een aanvullende opleiding in het buitenland willen volgen.".

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.