Fiscaal statuut premie actieve gepensioneerde artsen: de begeleiders wachten...

Het is een oud zeer: als je na je pensioen blijft doorwerken heb je als arts geen recht meer op een sociaal statuut. Dat werd halfslachtig opgelost met een te zwaar belaste premie. Op naar een definitieve oplossing. Bvas stuurde het Riziv een herinneringsbrief.

In december 2015 al had minister van pensioenen Daniel Bacquelaine zijn wet op de pensioenhervorming laten goedkeuren. Concreet konden artsen die besloten hadden door te werken na hun wettelijk rustpensioen en die zich aan de medicomut-overeenkomst hielden, geen sociaal statuut aanvragen.
Nadien werd evenwel via KB (24 september 2019) een premie (bekend als "conventievoordeel") ingevoerd voor die artsen. Alleen bleek dat fiscaal nog een aderlating. Dat probleem ligt nu weer op tafel. De minister van financiën had destijds immers elke fiscale correctie geweigerd voor deze premie die dus in haar geheel onderworpen is aan een progressieve belastingheffing. 
Bvas stelt het verlaagd tarief voor
Zowel Bvas als de ASGB/GBO zijn sindsdien waakzaam gebleven voor het fiscaal statuut van deze premie. Bvas stelde voor om de premie te belasten tegen hetzelfde verlaagde tarief van 16% zoals de vroegere Impulseo-premie bestemd voor huisartsen in opleiding. 
Met de installatie van de nieuwe regering hebben de artsensyndicaten hun pelgrimstocht hervat. Bvas stuurde op 16 maart een brief naar het Riziv met het verzoek "om dit onderwerp opnieuw onder de aandacht van de regering te brengen, zodat wij duidelijkheid krijgen over het fiscaal statuut van deze premie. Wij verzoeken u daarom om dit punt op de agenda van de volgende medicomut te plaatsen."
Het woord is nu aan de minister van financiën, Vincent Van Peteghem. Enige 'sense of urgency' dringt zich op, al is het twijfelachtig of de minister zichzelf van een deel van de belastinginkomsten wil 'beroven'...

> Lees ook: Wat met VAPZ, sociaal statuut, wettelijk pensioen?

Sociaal statuut en pensioen? Het is chaos!

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.