Verminder de administratielast die ziekenhuisgroepen met zich meebrengen (Frederik Brabant)

Hoe krijgen we de artsen terug aan het bed en weg van hun bureau? Kan dat makkelijker nu het ziekenhuislandschap hertekend werd via de netwerken en er bijgevolg rationeler gekeken wordt naar beschikbare middelen? Maar er liggen ook wolfsijzers en schietgeweren op het netwerkpad. Bieden spraakgestuurde oplossingen een uitweg?Frederik Brabant (nuance communications) vraagt het zich af.

Arts en administratie - het lijkt inmiddels een onlosmakelijke combinatie. Iedere arts zal grif toegeven dat een voorliefde voor administratie niet zijn reden was om voor het artsenberoep te kiezen. Toch gaat tegenwoordig zo’n 40 procent van de tijd van zorgverleners verloren door het invullen van documenten en bijwerken van dossiers. Met de reformatie van het Belgische ziekenhuislandschap zal deze administratieve druk mogelijk alleen maar toenemen. Hoe krijgen we de artsen terug aan het bed en weg van hun bureau?

Per 1 januari verenigden ziekenhuizen binnen het Belgische zorgdomein zich door nieuwe regelgeving binnen grotere ziekenhuisnetwerken. Op die manier wordt het huidige, zeer gefragmenteerde ziekenhuislandschap zo gegroepeerd dat dure, specialistische geneeskunde niet meer op ieder locatie wordt aangeboden. Dat betekent dat specialisten hun kennis en kunde concentreren op één plek binnen een netwerk, en zich zo verder kunnen bekwamen in hun vakgebied omdat zij nu eenmaal meer patiënten zien en hun vak dus vaker gericht beoefenen.

Naast het verhogen van de zorgkwaliteit betekent deze verschuiving in het ziekenhuislandschap dat er rationeler gekeken wordt naar beschikbare middelen. Ziekenhuizen binnen een grotere conglomeratie zullen niet allen 24/7 een afzonderlijke eerste hulppost hoeven bemannen - op basis van afstand en densiteit kan een afweging gemaakt worden om bepaalde afdelingen te sluiten en andere waar mogelijk juist uit te breiden.

Tot zover de belangrijkste voordelen van deze vernieuwde regelgeving. Toch zitten er ook haken en ogen aan deze nieuwe indeling van het ziekenhuislandschap. De crux van samenwerking zit hem in het woord ‘samen’ - artsen moeten op de hoogte zijn van elkaars activiteiten, over verschillende locaties, om de beste zorg te kunnen leveren. Specialisten zullen voor eerste patiëntgesprekken rouleren tussen de verschillende ziekenhuizen, om patiënten in vervolgstadia vervolgens samen te brengen op één plek voor de uiteindelijke behandeling.

Dat betekent niet alleen dat de kennis zich verspreid over verschillende locaties bevindt, maar ook de informatie over de patiënt. Een overzichtelijk, actueel elektronisch patiëntendossier speelt hierbij een cruciale rol. En een up-to date dossier vraagt om nauwkeurige, snelle registratie van àlle klinische informatie.

Hier maakt een EPD ondersteund met spraakherkenning het verschil. Wanneer artsen nog tijdens een intakegesprek of behandeling direct de relevante informatie kunnen dicteren, wordt extra administratietijd achterwege gelaten en is er geen hiaat in de informatieoverdracht.

Bovendien kan een arts zijn dossiers op die manier eenvoudig, snel en nauwkeurig bijwerken wanneer hij maar wil: waar hij toegang heeft tot zijn EPD, heeft hij toegang tot de spraakomgeving die hem helpt bij de invoer van zijn gegevens.

Dat betekent dat hij niet alleen altijd en overal de beschikking heeft over de laatste informatie van zijn collega’s over zijn patiënt, maar ook extra tijd overhoudt om zich daadwerkelijk met die patiënt en diens behandeling bezig te houden.

Ziekenhuizen zullen zich moeten realiseren dat de toekomst van medische administratie spraakgestuurd is. Netwerken zullen een uniform documentatie- en registratiesysteem op moeten zetten, en hebben als uitdaging het draagvlak onder hun artsen te vergroten.

Er zijn al diverse voorbeelden van ziekenhuizen in België die rapporteren zulke spraakoplossingen succesvol in te zetten, waaronder Heilig-Hartziekenhuis Lier, Grand Hôpital de Charleroi, Chirec Brussel en UZ Leuven. In een van deze ziekenhuizen maken inmiddels 371 medisch specialisten gebruik van spraakgestuurde software. In de maand oktober van het afgelopen jaar dicteerden zij samen bijna 50.000 minuten aan informatie. De echte ‘superusers’ dicteerden maar liefst 16.000 lijnen in zo’n 1700 minuten (meer dan 28 uur). In totaal bespaarden artsen ruim 113 uur aan tijd die anders verloren was gegaan aan administratie, en nu ingezet kon worden om de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Met de inzet van een centraal EPD en spraakgestuurde software wordt de administratielast van artsen sterk verlaagd. Gegevens worden snel op een centrale plek ingevoerd, om vervolgens beschikbaar te zijn voor collega specialisten op een andere locatie. Invoeren kan in de spreekkamer, tijdens een behandeling of rustig thuis, achter het bureau. Zo hebben specialisten binnen de nieuwe ziekenhuizen meer tijd over voor wat écht belangrijk is: de patiënt.

Deze blog is geschreven door Frederik Brabant, VP & Chief Medical Information Officer bij Nuance Communications

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.