Wilmès in de verdediging na open brief twee Brusselse chirurgen

Premier Sophie Wilmès heeft in een open brief het regeringsbeleid verdedigd, als antwoord op de open brief van twee chirurgen van het Brussels Sint-Pietersziekenhuis. Die kaartten onder meer het schrijnende tekort aan beschermingsmateriaal aan van het personeel dat de Covid-19-patiënten moet verzorgen.

Wilmès verwees naar de bevoorradingsproblemen in alle landen, maar merkte op dat de tien voorbije dagen in totaal 11,5 miljoen chirurgische maskers en 459.000 FFP2-maskers in België zijn aangekomen. "De leveringen van andere lopende bestellingen moeten de stock snel kunnen aanvullen. En dat is buiten de bestellingen gerekend van andere publieke en private actoren (ziekenhuizen, zorginstellingen, provincies, enzovoort) die reeds geleverd werden", vervolgde ze.

Ze benadrukte dat België op korte termijn in staat wil zijn om "op grote schaal" de bevolking te testen. De Risk Assessment Group zoekt naar alle middelen om het gebrek aan de bestanddelen om de tests te kunnen uitvoeren weg te werken. De premier zei nog dat de regering zondag beslist heeft om de testcapaciteit uit te breiden tot externe publieke laboratoria van onder meer ziekenhuizen en onderzoeksinstituten, en privélaboratoria van geneesmiddelen- en biotechnische producenten.

Ze verwees ook naar het miljard euro dat de regering uitgetrokken heeft om de zorgdiensten in deze crisis te ondersteunen. De middelen kunnen indien nodig nog verhoogd worden, beloofde ze.

Wat de financiering van de ziekenhuizen betreft, maakte ze zich sterk dat wat er ook gebeurt, de budgettaire zorgen niet bovenop de dagelijkse bekommernissen zullen komen. "We zullen alle nodige maatregelen nemen opdat de financiering van de ziekenhuizen gelijke tred zal houden met de noden van de crisis. Dat is niet enkel een engagement, maar ook onze plicht", verzekerde de premier.

> Lees ook: Twee Brusselse chirurgen roepen op tot systematische tests

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc BROSENS

    24 maart 2020

    Geachte Mevrouw Wilmès,
    U reageerde te laat!
    Men wist reeds sinds januari na repatriëring van de zieke Belgen uit China hoe gevaarlijk, besmettelijk en gevaarlijk het Coronavirus was. Geef toe anders was er geen enkele reden om deze patiënten te repatriëren. Hoe dan ook had u toen reeds moeten beseffen dat er ( mede door recent vernietigen van maskers die niet werden vervangen) een tekort zou ontstaan van beschermingsmateriaal. Hoe andere landen reageren is irrelevant en een drogreden om uw inschattingsfout te verdoezelen. Nee we waren niet klaar toen de infecties in België uitbraken om ons art en en medisch personeel te beschermen. Wat u nu doet is een inhaalmanoeuvre dat u louter met te laat gemaakte uitgaven declareert. Ik berreur dat u blijkbaar niet beseft aan welke gevaren u het medisch personeel heeft blootgesteld. Indien er zoveel kostbare artsen en verolegend personeel de eerste weken ziek worden, is het dan geen tijd om al was het maar even ook Meat culpa te slaan in plaats van u te verstoppen achter nietszeggende boekhouderspraktijken?