Nieuwe plaag: pestgedrag antivaxers (Lieve Van Ermen)

Dr. Lieve Van Ermen signaleert een nieuwe onrustwekkende trend: antivaxers beginnen nu ook echt provocerend gedrag te vertonen tot in de wachtkamer van een huisarts toe. Er valt haar trouwens nog meer asociaal gedrag op. "Dit is geen pandemie van het coronavirus, maar van het narcisme", besluit ze.

"In mijn dorp kwamen me onrustbarende feiten ter ore. Antivaxers scheppen er blijkbaar plezier in om ongemaskerd én ongevaccineerd in de wachtkamer van een hen onbekende arts te gaan zitten. Ze behoren niet tot zijn bekende patiëntenbestand. Als deze arts (> 75 jaar!) hen op hun  verantwoordelijkheid wijst omdat hij zélf medische comorbiditeit heeft en hen verwijst naar een jongere arts om de hoek, dienen ze klacht in bij de Orde omdat ze niet “behandeld” werden."

"Ze scheppen er dus blijkbaar een duivels genoegen in om hun vrijheid boven die van een andere te stellen en dan nog openbaar aan te klagen als iemand daar tegenin durft te gaan! Ze stellen hun eigengereidheid op scherp om hun 'groot gelijk' te halen. Ik steun die arts volledig. Het is te vergelijken met het principe dat geldt in een vliegtuig bij 'fasten your seatbelts": eerst moet die correct vastgeklikt worden bij de ouder die ook eerst de reddingsvest eerst om moet hebben, dan pas komt het kind aan de beurt. De arts in kwestie kan immers nog vele mensen helpen en moet zichzelf niet in gevaar brengen!"

"Vers in het geheugen ligt nog het tragische voorval van de 70-jarige huisarts dr. Roger Vandroogenbroeck die door een levensreddende actie zelf besmet raakte door een patiënt en de strijd tegen Covid-19 vervolgens verloor."

"In de golfclub hier in mijn regio gaan antivaxers doodleuk naar het terras om iets te drinken en eten. Eten en drinken dat ze aan het buffet binnen komen halen (!) en nadien kruisen ze ons aan de toiletten. Is het hen ook onbekend dat ontlasting van een coronapatiënt uiterst besmettelijk is?"

"Vandaag hoorde ik weer een verbijsterend verhaal: een kinesist behandelt blijkbaar manueel patiënten, maar is zelf tegen eigen vaccinatie. Hoe kan dat? De patiënt die het me vertelde stopte zijn bezoeken bij hem."

"Bij zorgpersoneel hier in de regio in ouderlingenzorg is er zelfs nog steeds een kleine groep die weigerachtig staat tegen een vaccin. Dit is geen pandemie van het coronavirus maar een pandemie van het narcisme! No one is safe until everyone is safe! Wie zo hardleers is
verdient dat men beleidsmatig kordater ingrijpt zoals met polio en pokken, neen?"

> Levensreddende actie huisarts Van Droogenbroeck kost hem zelf het leven

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Jacqueline CONINGS

  17 november 2021

  Geachte collega,
  Ik zou hier evengoed een artikel kunnen schrijven met als titel: "Nieuwe plaag: pestgedrag gevaccineerden tegen ongevaccineerden". De voorbeelden liggen voor het oprapen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de denigrerende benamingen in de reacties op uw artikel waarmee antivaxers worden betiteld, de term 'narcisme' in uw eigen artikel inbegrepen.
  Bovendien doet U - en andere personen die een reactie schreven - het uitschijnen dat iedere niet-gevaccineerde even besmettelijk is als een coronapatiënt. Gemakshalve verzwijgt u dat gevaccineerden het virus evengoed kunnen verspreiden. Dit is de omgekeerde wereld: gevaccineerden hebben blijkbaar zo weinig vertrouwen in hun vaccinatie (die ze nochtans iedereen willen opdringen), dat ze gezonde niet-gevaccineerden stigmatiseren en uitsluiten als pestlijders. Er zijn ook mensen die om medische redenen niet mogen gevaccineerd worden.
  Laten we a.u.b. op een constructieve manier met elkaar blijven omgaan in plaats van te polariseren (langs beide kanten!).
  Met vriendelijke groeten

 • Simone DE SMET

  14 november 2021

  Ik ben het volledig eens met Lieve Van Ermen. Mijn gehandicapte zoon werd in zijn dagcentrum positief getest op 27/10. Wegens het groot aantal positieven ging het centrum 2 weken dicht. Let wel dat niemand van de cliënten ook maar één dag ziek geweest is! Wij testten negatief op 29/10, maar werden ziek de 3e november ( positieve zelftest).
  Ben akkoord dat het beleid kordater moet ingrijpen!
  Simone De Smet, gepensioneerd huisarts

 • Marc DE MEULEMEESTER

  12 november 2021

  Het is hypocriet van de antivaxers om met den Eed van Hippocrates te zwaaien ‘

 • Marc DE MEULEMEESTER

  12 november 2021

  Als je weinig respect krijgt mag je er zelf ook niet al te veel verwachten !

 • Yves LOUIS

  12 november 2021

  Eigenaardige exclusieve hygiënische visie van de maatschappij.
  Weinig respect voor de eed van Hippocrates.


  Yves Louis

 • Anthony CORNELISSEN

  11 november 2021

  Deze reactie van de antivaxers is enkel en alleen het gevolg van de reactie van de orde op de arts uit 2060 Antwerpen.
  De orde en enkel de orde gaat compleet in de fout en lokt zulke reacties uit.
  Dit is nationale materie en als je de antivaxers wil aanpakken moet je ze allemaal aanpakken zonder één uitzondering.
  ,Ook al heb ik mijn juridische twijfels if dat zo maar kan, maar één persoon als voorbeeld straffen is deontologisch incorrect. Dit is heksenjacht. En vooral als je dan de zwaksten uit de kudde pakt.
  En waar is het wetenschappelijk bewijs, ik denk dat er heel veel voer is voor een boeiende discussie.
  Tony

 • Martin ROSENBLUM

  11 november 2021

  Recent argument van antivaxer: "de meeste coronazieken zijn gevaccineerd".
  "Ja", antwoord ik "en 75 % van alle dodelijke verkeersongevallen zijn NIET aan alcohol te wijten"
  Laat ons daarom onze maatschappij niet polariseren en laat iedereen die vindt, dat hij dronken achter het stuur mag gaan zitten, gewoon zijn gang laten gaan.

  M. Rosenblum

 • Georges OTTE

  11 november 2021

  laat deze antivaxxers gerust procederen want juridisch hebben ze geen been om op te staan. individuele vrijheid is immers juridsch gezien niet absoluut en niet onbeperkt maar eindigt waarde medemens door het gedrag in gevaar komt.
  Eigenlijk zou je die antivaxxers kunnen laten colloceren.
  ze lijden aan een mentale stoornis (waanbeeld)
  Ze zijn een gevaar voor zichzelf
  ze zijn een drieging en gevaar voor de medemens
  Ze hebben geen ziekteinzicht en nietde intentie zich te laten behandelen (vaccinatie).

  je kan ze dus in "gedwongen isolatie" plaatsen

  :-)

 • Marc AMANT

  11 november 2021

  Je doet die klojo's alleen maar een plezier door er veel aandacht aan te schenken.
  In het begin van de vaccinatiecampagne deed ik mijn stinkende best om iedereen te overtuigen zich te laten vaccineren. Nu zijn we (althans in Vlaanderen) in de positie dat we die mensen straal kunnen negeren: die paar percenten hardleerse individuen zal je nooit overtuigen met rationele argumenten.
  Voor hen heb ik maar één argument meer : "Weet je, meer dan 90% van de mensen die zich moeten laten vaccineren, zijn het ook. Die paar koppige uitzonderingen kunnen het ziekenhuis, de intensieve zorgen en de begrafenisondernemers wel aan..."
  De helft zegt nadien dat ze er nog eens over zullen nadenken... De andere helft zal met zijn "vrijheid" niet meer te koop lopen. Wie moeten ze immers nog overtuigen, behalve zichzelf?

 • Marc DE MEULEMEESTER

  11 november 2021

  Heel jammer dat Dr. Droogenbroeck niet zo vrij was om te kiezen !

 • Lucas Kiebooms

  11 november 2021

  Agressie in spreekkamers is af te keuren, maar is evenzeer bekend op de spoed etc...Om dan van één naar allen over te gaan, is toch wat verregaand. En daar dan nationale en internationale maatregelen aan koppelen, helemaal te ver. Het vaststellen dat vaccinatie niet na prik één, twee en ook niet na drie een oplossing biedt, zou tot voorzichtige uitspraken over vaccinatie moeten leiden. Zonde daarom tegen vaccinatie te zijn voor wie dat nodig heeft, waarom men behandelingen die elders gebruikt zijn met een succes dat deze van de vaccinatie evenaart of overtreft, niet wil gebruiken, ontgaat me. In elk geval is weigeren te behandelen als een patiënt er om vraagt toch ook niet een zinvol antwoord in overeenstemming met de ethiek. De "geïnformeerde" "keuze" van de patientenrechtenwet toch eens goed nalezen.

 • Joris Callens

  11 november 2021

  pragmatische oplossing is misschien : idd vaccin verplichten en indien medische zorg nodig voor de betrokken antivaxer, hem een soort werkstraf opleggen bvb op ITE na het (hopelijk uiteraard spoedig) herstel van zijn covid infectie. Dus zeker wel primaire zorg maar wel een sanctie. Dit is toch niet polariseren?
  Vergelijk het met de dronken chauffeur die nadien slachtofferhulp moet bieden...

 • Marc LESAGE

  11 november 2021

  Als je nog niet wist dat een antivaxer asociaal en onaanvaardbaar zich opstelt…tegen rebellie is alleen plicht,dus vaccinatieplicht de oplossing .Waarom er zo lang gewacht wordt en zoveel doden moeten vallen????Juridische spielerei van het laagste niveau

 • Koenraad DE PRAETER

  11 november 2021

  Geachte collega,

  Blijkbaar beseft u niet dat u dezelfde fout begaat als de mensen die u beschrijft. Zij zijn even verontwaardigd over hoe ze door anderen gedwongen worden te leven als u dat bent over hoe zij zich gedragen. Sommigen gaan over tot een extreem gedrag omdat ze niet in staat zijn om op een andere manier hun ongenoegen te uiten. Als arts zou u moeten kunnen begrijpen dat er voor andere mensen andere normen en waarden kunnen bestaan dan de jouwe. Respect voor de visie van de andere is uiterst belangrijk voor een arts. Ook kunnen relativeren is zeer belangrijk. Het gedrag dat u beschrijft, zoals naar het toilet gaan en daarbij andere mensen kruisen, lijkt me toch nogal belachelijk om als levensgevaarlijk te beschouwen. U moet zich wel heel onveilig voelen in deze wereld en een zeer ongezonde schrik hebben om mogelijks te kunnen sterven. Mensen die wel willen leven en daarbij risico`s willen lopen om te sterven en dus anders denken dan u, als narcisten te bestempelen is ook narcistisch. zo hebt u dus finaal gelijk: we hebben een pandemie van het narcisme.

 • Kathleen GYSEMANS

  11 november 2021

  ik stoor mij ook enorm aan dat polariserend gedrag. 2 kampen ; “mijn keuze, mijn vrijheid.” En vervolgens de andere afstraffen. Covid 19 vaccinatie zou moeten verplicht worden .

 • Koen DE TROEYER

  11 november 2021

  Beste Lieve,

  Wat je beschrijft zijn absoluut laakbare feiten maar meer en meer merk je dat door corona,onze maatschappij in twee gedeeld wordt.Er zijn de goeien, en er zijn de slechten.....De haat en de spanning tussen beiden wordt steeds groter en zal nog veel ellende veroorzaken.
  Anderzijds is je uitleg niet helemaal in orde want als arts moet je evengoed weten dat een gevaccineerde EVENGOED besmettelijk kan zijn als een niet-gevaccineerde...en de stoelgang in beide gevallen even besmettelijk is. De virussen doorgegeven door een antivaxer zijn net dezelfde en even gevaarlijk als deze van een gevaccineerde.... De antivaxer is niet per sé besmet....is niet noodzakelijk ziek en niet noodzakelijk besmet....
  Stop aub met de polarisatie ,stop de gazettenpraat...Als ik hoor dat de WHO nu plots een derde prik aanbeveelt
  in plaats van eerst de arme landen te voorzien......hoe egoist kan je zijn...
  Versta me wel Lieve, ik ben geen antivaxer maar kan kan als huisarts op rust deze mensen best begrijpen .
  Met vriendelijk groeten

 • Marc DE MEULEMEESTER

  11 november 2021

  Dit is aanbevolen literatuur voor alle “ hoge” mannen in België en in hun ivoren toren !
  De Antivaxers zijn hermafrodieten :
  ze zijn naargelang wat er past in hun Foor kraam , zijn ze gezond of denken ze dat , dan beroepen ze zich op “ De” Vrijheid ( van hen wel te verstaan !) , zijn en/of worden ze ziek dan beroepen ze zich op “ De” Solidariteit , niet van hen natuurlijk , maar van een ander die zo “dom” geweest is om voor verple(e)g(st)er of arts te studeren !
  Egoïsten en egocentristen is een beter woord !

 • Annemie DOM

  11 november 2021

  Iemand die een andere visie heeft is daarom nog geen narcist.
  Wie beschouwt u als antivaxer? Ik merk in mijn huisartsenpraktijk dat de mensen die het COVIDvaccin niet nemen vaak bezorgd zijn over het experimentele karakter van dit vaccin en niet geloven dat vaccineren de enige oplossing is. Wanneer ze in mijn wachtkamer zitten houden ze zich gewoon aan de maatregelen .
  Wanneer collega’s doodleuk durven verkondigen dat ze ‘ hun antivaxers buiten gezet hebben’ vraag ik mij af of je dan je taak als arts wel doet. Waar eindigt dit dan? Voor mij is elke patiënt een mens ongeacht zijn overtuiging.
  Laten we ons als arts alstublieft niet meetrekken in de polarisering en het verspreiden van haat ten opzichte van wie dan ook en laten we proberen verbindend te werken.