17th European Congress on Endocrinology

16.05.2015 au 20.05.2015
17th European Congress on Endocrinology

Vergeet het verleden, op naar de toekomst!

Het wetenschappelijk comité van het 17th European Congress on Endocrinology, dat onlangs plaatsvond in Dublin (16 – 20 mei), heeft besloten om op grote schaal studies te verspreiden die interessant zijn voor patiënten die waarschijnlijk zullen worden doorverwezen naar de endocrinoloog en hun verwijzende arts.

Voortijdige of vertraagde puberteit, diabetes, obesitas, hypogonadisme en hypovitaminose D passeerden onder andere de revue, wat soms verrassende resultaten opleverde.

Hoogtepunten van het congres