Specialisten kreunen onder administratie

Specialisten kreunen onder administratie

Specialisten zijn gemiddeld 40% van hun totale werktijd kwijt aan administratieve handelingen. Aan de top van het ongenoegen: ICT en het elektronisch patiëntendossier steunen hen onvoldoende bij hun administratie. Schokkende cijfers uit Nederlands onderzoek. Er worden ook concrete oplossingen aangereikt. Hallo België?

Riziv-nummers - CoCof dient nu ook belangenconflict in tegen geamendeerde tekst

Riziv-nummers - CoCof dient nu ook belangenconflict in tegen geamendeerde tekst

Het Parlement van de Franstalige Brusselaars (CoCof) heeft vrijdag met 49 stemmen tegen 14 van de MR beslist een nieuw belangenconflict in te roepen tegen het wetsontwerp over de verdeling van de Riziv-nummers, ondanks de amendementen die op 7 november in de Kamercommissie Volksgezondheid werden gekeurd.

Laatste reacties