Wanneer komt er een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie?

Wanneer komt er een nieuw Vlaams Actieplan Suïcidepreventie?

Het huidige Vlaamse Actieplan 2000-2020 loopt stilletjes aan op zijn einde. Hoewel de doelstelling, een daling van 20% van het aantal zelfdodingen over deze periode, is gehaald, merkt N-VA-parlementslid Piet De Debruyn op dat het hoog tijd is om een nieuw actieplan uit te werken. De Vlaamse suïcidecijfers liggen nog steeds te hoog in vergelijking met de rest van de wereld.

"Hoogstens één op vijf patiënten met acute hoest heeft baat bij antibiotica"

Hoewel huisartsen massaal antibiotica voorschrijven bij lageluchtweginfecties, werken die slechts bij één op de vijf patiënten. Dat blijkt uit een Europees onderzoek onder leiding van de UAntwerpen. "Bijna de helft van de lageluchtweginfecties heeft een virale oorzaak, en antibiotica werken niet tegen virussen."

Laatste reacties