Charter voor de psychiatrie tegen ‘piratenhuizen’

Charter voor de psychiatrie tegen ‘piratenhuizen’

In het psychiatrisch centrum dr. Guislain in Gent bekrachtigden vertegenwoordigers van de psychiatrie in België en Frankrijk een samenwerking voor een beter beleid.

Verzekering borstkanker: AG Insurance bijt van zich af

Verzekering borstkanker: AG Insurance bijt van zich af

Op onze site en in onze nieuwsbrief van vorige week publiceerde ons zusterblad MediSfeer een interview met prof. Devroey over een verzekeringspolis die AG Insurance aanreikt aan vrouwen met het oog op het risico van borstkanker of een andere typisch vrouwelijke kanker. Medi-Sfeer vroeg AG Insurance de conceptuele bezwaren van prof. Devroey tegen de polis te becommentariëren. Nu het artikel gepubliceerd is, stoort AG Insurance zich aan de uitdrukking ‘verzekering tegen vrouwelijke kanker’, die meermaals in de tekst voorkomt.