Extra subsidie van ruim 1 miljoen voor uitbreiding neonatale screening 2024

Extra subsidie van ruim 1 miljoen voor uitbreiding neonatale screening 2024

De Vlaamse Regering voorziet op voorstel van minister Crevits in totaal 1,06 miljoen euro bijkomende subsidie voor neonatale screening voor het jaar 2024. Vanaf 2025 zal de subsidiëring van deze uitbreiding verlopen via (een) nieuwe beheersovereenkomst(en). Het screeningsprogramma werd in de loop van 2022-2024 stapsgewijs uitgebreid met de opsporing van 7 bijkomende zeldzame ziekten.

ZOL en Jessa erkend in  strijd tegen obesitas bij kinderen

ZOL en Jessa erkend in strijd tegen obesitas bij kinderen

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Jessa Ziekenhuis gaan ieder van start met een gespecialiseerd centrum om obesitas bij kinderen te bestrijden. Beide Limburgse ziekenhuizen zijn door minister Vandenbroucke erkend als Pediatrisch Multidisciplinair Obesitascentrum (PMOC). Hoofddoel is om - tegen een absolute minimumkost en in nauwe samenwerking met de diverse zorgverleners uit de verschillende zorgniveaus - zorg op maat aan te bieden aan kinderen met obesitas. 

Laatste reacties