Nieuwe criteria palliatieve patiënt

Nieuwe criteria palliatieve patiënt

Het Staatsblad publiceert de criteria om een palliatieve patiënt in een vroeger stadium te identificeren en wel op basis van zijn kwetsbaarheid. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen verheugt zich dat de lang aangekondigde nieuwe schaal eindelijk is gepubliceerd. Minister De Block maakt 6 miljoen vrij voor voorafgaande zorgplanning.

Fonds Medische Ongevallen kruipt uit dal maar blijft kampen met gebrek aan artsen

Fonds Medische Ongevallen kruipt uit dal maar blijft kampen met gebrek aan artsen

Dit jaar haf het RIZIV de opdracht aan een externe partner om de situatie van het Fonds Medische Ongevallen (FMO) in kaart te brengen. Dat leidde tot een plan van aanpak waarbij onder meer ook ingezet wordt op meer personeel en artsen om de achterstand van de dossiers onder controle te houden.

Laatste reacties