3de BIWAC-congres

01.06.2012
3de BIWAC-congres

 

BIWAC (Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cardiology) stelt zich tot doel methoden te promoten waarmee acute hartaandoeningen het best behandeld worden.

In dat kader organiseerde de groep begin juni zijn 3de congres. De acute kransslagaderaandoeningen kwamen 's ochtends aan bod, terwijl het namiddagprogramma gewijd was aan andere acute aandoeningen, zoals longembolie, aortadissectie, pericardische spoedgevallen en ook boezemfibrillatie.

Stuk voor stuk presentaties van hoog niveau…

 

Hoogtepunten van het congres