Vijfde Internationale Congres voor Epidemiologie (Brussel, 12-14 september 2012)

12.09.2012 au 14.09.2012
Vijfde Internationale Congres voor Epidemiologie (Brussel,  12-14 september 2012)

De Association des Epidémiologistes de Langue Française (ADELF) en de Association pour le Développement de l’Epidémiologie sur le terrain (EPITER), twee verenigingen die actief zijn in het domein van de epidemiologie, hebben dit jaar samengewerkt met de Ecole de Santé Publique van de ULB onder het voorzitterschap van Alain Levêque voor de organisatie van hun internationale congres.

In de strikte betekenis van het woord wil de epidemiologie de frequentie van ziekten bepalen in functie van het land, de tijd, het beroep, de levensstijl. In de ruime betekenis van het woord omvat epidemiologie alle studies van het etiologische en prognostische type, alsook de evaluatie van preventieve en therapeutische acties. Zo levert de epidemiologie een onontbeerlijke bijdrage aan de informatie over, het onderzoek naar, de acties en de planning op het vlak van volksgezondheid.

Een presentatie van enkele gegevens specifiek voor ons land.

Hoogtepunten van het congres