Welk transfusiebeleid bij patiënten met een myocardinfarct en anemie?

Virtueel jaarlijks congres van de European Society of Cardiology (ESC)

Ph. Mauclet

De REALITY-studie is uitgevoerd bij patiënten met anemie die waren opgenomen wegens een myocardinfarct. Een restrictief beleid, meer bepaald transfusie bij een Hb-gehalte ≤ 8g/dl, was niet minder goed dan een beleid waarbij een transfusie werd gegeven zodra het Hb...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.