Profiel arts-diensthoofd verder verfijnd

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits worden de vereisten voor een arts-diensthoofd,  gewijzigd door aanpassingen aan te brengen in enkele koninklijke besluiten. Eerder sleutelde ook de federale regering aan dat profiel op voorstel van minister Vandenbroucke.

Na adviezen van het Rekenhof en van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse koninklijke besluiten over de vereisten voor arts-diensthoofd. Het besluit verduidelijkt de vereisten rond tijdsbesteding en ondersteuning van een arts-diensthoofd van de functies 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg', 'mobiele urgentiegroep (MUG)' en 'intensieve zorg'.

Het besluit voorziet onder meer dat, als een arts-diensthoofd het diensthoofdschap waarneemt van meerdere functies binnen eenzelfde ziekenhuis, diens voltijdse werktijd verdeeld moet worden over deze verschillende functies. Daarnaast wordt de verwijzing naar het diensthoofd ook genderneutraal gemaakt.

Het probleem van artsen-diensthoofden van de gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) , die meerdere van deze functies wensten te combineren, was dan weer aangepakt met correcties die verschenen in Het Staatsblad van 11 mei vorig jaar.

In de aanloop daar naartoe had de ministerraad op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de tijdsbesteding van de arts-diensthoofd in de functies MUG, intensieve zorg en spoedgevallenzorg. Aan de basis daarvan lag dan weer een schrijven van het Kartel uit 2021, gericht aan de FOD Volksgezondheid en de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

Artsen die diensthoofd waren van de gespecialiseerde spoedgevallenzorg, intensieve zorg of de mobiele urgentiegroep (MUG) en meerdere van deze functies wensten te combineren, konden dat toen immers moeilijk door de geldende erkenningsnormen. De normen bepaalden immers voor elk van de functies dat het diensthoofd meer dan de helft van zijn werktijd in de functie moest besteden.

In meerdere (fusie)ziekenhuizen met meervoudige vestigingsplaatsen werden en worden intussen  overkoepelende diensthoofden benoemd, zeker in het licht van de evolutie naar ziekenhuisnetwerken. En dan was deze regeling niet meer werkbaar. Vandaar de correctie.

> Cumul van verschillende functies voor spoedartsen en intensivisten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.