"Ziekenhuizen sluiten? Paranoia! Ik pleitte voor een uitbreiding" (Vandenbroucke)

In een exclusief interview met De Specialist spreekt Frank Vandenbroucke over het ziekenhuisbudget, ASO's, de stress bij het verplegend personeel, de beslissingen van de medicomut... Hij herhaalt dat hij zich opnieuw kandidaat wil stellen als minister van Volksgezondheid "om de lopende hervormingen voort te zetten".  

Federaal parlementslid Catherine Fonck (Les Engagés) verklaarde in onze kolommen dat hij een verborgen plan had om ziekenhuizen te sluiten, en de minister reageert resoluut: "Mevrouw Fonck zegt dat ik een verborgen plan heb en dat ik het aantal gespecialiseerde artsen wil verminderen omdat het te veel geld kost. Dat is paranoia. Het slaat nergens op. Ik heb gepleit voor een uitbreiding van het aanbod en een verhoging van de quota. Ik heb een historisch akkoord bereikt over het hele quotamechanisme. Studenten zijn nu gerustgesteld dat wanneer ze beginnen met hun opleiding tot arts of tandarts, ze hun Riziv-nummer zullen hebben wanneer ze vertrekken. De quota worden uitgebreid. Ik zeg ook dat we artsen moeten ondersteunen, bijvoorbeeld door het beroep van praktijkassistent te creëren. Dat alles laat zien dat ik niet wil rationaliseren, maar een grotere capaciteit voor zorg wil creëren."

Meer geld voor ziekenhuizen

Wat kan er gedaan worden voor ziekenhuizen in financiële problemen? "In tegenstelling tot wat ik heb gelezen, wordt er niet bezuinigd op de totale terugbetaling voor medische beeldvorming of dialyse. Op het niveau van dagziekenhuizen hebben we het aantal chirurgische ingrepen dat kan worden uitgevoerd, aanzienlijk verhoogd, maar hun financiering is verbeterd. Dat is geen besparing, integendeel. Bovendien zal ik tegen eind december 2024 structureel 400 miljoen extra investeren in de geestelijke gezondheidszorg."

"Ik herinner eraan dat het budget financiële middelen voor ziekenhuizen (BFM) in 2019 7,5 miljard euro bedroeg. Vandaag bedraagt dit budget meer dan 11 miljard euro. Natuurlijk is er inflatie geweest, maar er is nog steeds een reële stijging van 16% van het basisbudget voor ziekenhuizen. In dezelfde periode is het bruto binnenlands product met 6% gestegen."

De minister is zich er duidelijk van bewust dat het verplegend personeel en de ziekenhuizen financieel, organisatorisch en menselijk onder druk staan. "Ziekenhuizen worden voornamelijk gefinancierd door het budget voor financiële middelen en de retrocessie van honoraria. Het BFM wordt correct geïndexeerd. De retrocessievergoedingen worden ook geïndexeerd, maar met een aanzienlijke vertraging. Dus wanneer de inflatie versnelt, is de indexering niet onmiddellijk en is er een tijdelijk tekort in de financiering. Vervolgens, wanneer de inflatie stabiliseert of zelfs vertraagt, ontstaat er winst... maar pas na twee jaar."

"Concreet: voor artsen zal de indexmassa ervoor zorgen dat alle vergoedingen in 2024 lineair worden geïndexeerd met 6,05%, wat meer is dan de inflatie. Maar het is een winst die gedeeltelijk het verlies van 2023 en 2022 compenseert. Voor ziekenhuizen betekent deze dubbele financiering dat hun financiering instabiel is bij externe schokken. Daarom voer ik de nodige hervormingen door. Maar ik heb ook compenserende maatregelen genomen na de schok in 2022 en 2023 door de werkgeverslasten te verlagen en de energierekeningen te compenseren. In totaal bedragen deze eenmalige maatregelen in 2023 262 miljoen euro voor ziekenhuizen, bovenop de forse verhoging van het BFM. Ik zeg dat zonder zelfgenoegzaamheid. Natuurlijk moeten we blijven investeren in ziekenhuizen. Maar we moeten ook durven hervormen.

Verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen

Soms heeft de socialistische minister beslissingen genomen zonder de goedkeuring van de medicomut. Hij legt uit waarom. "Ik wil hervormingen en ik denk dat alle betrokkenen zich ervan bewust zijn dat het anders moet. In het akkoord van december staan een aantal belangrijke specifieke verbeteringen voor zowel huisartsen als specialisten, maar er zijn ook afspraken om te werken aan een reeks hervormingen zoals de financiering van zware beeldvorming, de nomenclatuur, enz. Ik ben dus echt op zoek naar consensus. Maar van tijd tot tijd moet je een beslissing nemen, ook al zijn er nog meningsverschillen", legt de minister uit. 

Goede vooruitgang voor ASO's

De federale minister van Volksgezondheid is ook tevreden over de vooruitgang die geboekt is voor artsen-specialisten in opleiding. "Een jongere die in een ziekenhuis aan de slag gaat, moet opgeleid en getraind worden in een cultuur van samenwerking, wederzijdse steun en respect. Als een jonge arts in een ziekenhuis zich uitgebuit voelt, wat is dan de boodschap voor de rest van zijn of haar leven? Dat het oké is om een jonge collega uit te buiten?  Dat is de verkeerde boodschap. Vandaag zet ik ziekenhuismanagers onder druk om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt nageleefd. Ik wil niet dat het bij een overeenkomst op papier blijft. Dit akkoord moet gerespecteerd worden en ik steun artsen in opleiding. We kunnen van jonge artsen een inspanning vragen, maar we moeten eerlijk zijn."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.