Fonds medische ongevallen 2021: 4 miljoen extra

De ministerraad keurde op voorstel van minister  Vandenbroucke een ontwerp KB goed voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen (FMO) in 2021. Er is sprake van een gevoelige verhoging tegenover het jaar voordien.
Voor 2021 werd het FMO gefinancierd voor 21.549.468 euro. Het nu goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor een verhoging van deze financiering tot 25.561.437 euro. Een verhoging van ruim 4 miljoen dus; Deze verhoging wordt bijna volledig verklaard door de uitgaven voor tussenkomsten voor slachtoffers, die hoger liggen dan verwacht.

In 2020 had het FMO bijna 8,5 miljoen euro uitbetaald aan 64 slachtoffers, wat neerkomt op een totaalbedrag van ongeveer 30,5 miljoen euro sinds de oprichting van het fonds, volgens het activiteitenverslag 2020. Tegen eind 2020 had het FMO 3.314 zaken kunnen afsluiten, of 59% van de 5.581 zaken die sinds de oprichting waren ontvangen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.