Kwaliteit Nederlandse verpleegkundige zorg hoog, maar meer onder druk

In 2023 geven verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners de kwaliteit van zorg het rapportcijfer 7,2. De veiligheid van zorg krijgt een 7. Ondanks deze respectabele cijfers blijken zowel de kwaliteit als de veiligheid van zorg onder druk te staan in Nederland, volgens een onderzoek van Nivel.

Zo ervaart 44% van de zorgprofessionals een verslechtering van zorgkwaliteit in de afgelopen twee jaar en geeft 29% dat aan wat betreft de zorgveiligheid. De cijfers komen uit de tweejaarlijkse Monitor Kwaliteit en veiligheid van zorg 2023. De monitorpeiling werd gedaan onder deelnemers van het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel.

Een meerderheid (61%) van de zorgprofessionals in de verpleging of verzorging vindt de kwaliteit van de door hen geboden zorg (zeer) goed. Bijna de helft (46%) vindt het veiligheidsbeleid (zeer) goed. Deze ervaringen blijven vrijwel stabiel in de jaren 2019, 2021 en 2023. Tegelijkertijd zijn er signalen dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onder druk staan.

Tijdsgebrek, werkdruk en personeelstekort spelen parten
Van de deelnemende zorgprofessionals vindt 21% de zorgkwaliteit 'regelmatig' tot 'vaak' onvoldoende en heeft 31% het gevoel in een crisissituatie te werken. Ook blijkt dat ruim twee op de vijf zorgprofessionals (44%) de indruk heeft dat de kwaliteit in de laatste twee jaar is verslechterd en dat één op de drie (29%) dat aangeeft voor de zorgveiligheid. Redenen die ze noemen zijn tijdsgebrek, hoge werkdruk en personeelstekort.

Goede verslaglegging en zeggenschap
Zorgprofessionals noemen meerdere factoren die verband houden met de kwaliteit en veiligheid van zorg. Zo is de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel essentieel. Zorgprofessionals die aangeven de kwaliteit en/of veiligheid van zorg niet goed te vinden, constateren daarnaast vaker dat er een tekort aan competent personeel is; dit lijkt daarmee in onderling verband te staan. Daarnaast zien we dat zorgprofessionals vaker positief zijn over de kwaliteit en veiligheid van zorg indien zij ook positief zijn over de mate van zeggenschap die zij ervaren in de zorg die zij bieden, en over de kwaliteit van de verslaglegging van zorgverlening.

Voor de Monitor Kwaliteit en veiligheid van zorg 2023 hebben in totaal 841 verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders en praktijkondersteuners een online vragenlijst ingevuld. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.