Nationaal netwerk hulp artsen: financieel plan

Over enkele weken volgt de lakmoesproef voor het initiatief van dr. Bafort. Hij werd namens de nationale raad van de Orde gemandateerd om een koepelorganisatie te vormen die zich richt op hulp aan artsen. Een financieel plan wordt aan alle betrokken organisaties voorgelegd op 6 juni. In onze papieren editie berichtten we al over de aanloop naar dit plan.

"Het voorbereidende overleg tussen alle betrokkenen kostte bloed, zweet en tranen maar net zoals het niet simpel is om ziekenhuizen te laten samenwerken, geldt dat ook voor samenwerking tussen heel wat uiteenlopende organisaties", legt dr. Bafort uit. "Alles mondde uit in een financieel plan dat aan nationale raad werd voorgelegd en daar het fiat kreeg. Op 6 juni zullen deze teksten weer aan de verschillende betrokken organisaties worden gepresenteerd.  De koepelorganisatie zal alle andere organisaties ondersteunen."

Zo moet eenzelfde basisaanbod ontstaan voor hulp aan iedere arts in België. Tegelijk blijft de eigenheid van elke organisatie behouden. Met als belangrijkste pluspunt dus een geoptimaliseerde financiering, want men kan de medewerkers bij alle organisaties zo efficiënt doen samenwerken. “We zullen dit zo breed mogelijk trekken en we werken met een open boekhouding tussen ons allen”, maakt dr. Bafort zich sterk.

Enkel psychosociale hulp

Bedoeling van de stroomlijning nu is om de financiering van de artsenhulp te beperken tot enkel psychosociale hulp. Elke organisatie kan op eigen houtje meer doen, maar dat is dan voor eigen rekening.

Er is dus al een flink stuk weg afgelegd naar een gecoördineerde samenwerking financieel, maar een wettelijke vorm voor de koepelorganisatie bestaat nog niet. Alle organisaties zijn vertegenwoordigd in het directiecomité dat de lijnen uitzet. De leden krijgen er zitpenningen, net zoals dat geldt voor de nationale raad. 

Nu moet het financieel model nog in tekst worden omgezet en juridisch getoetst worden, maar het princiepsakkoord is rond. “Het kindje is geboren, maar we hebben nog enig opvoedingswerk voor de boeg”, besluit dr. Bafort met een kwinkslag.

> Nationaal netwerk voor hulp aan artsen is geboren (dr. Bafort)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Rodolphe Liagre

    14 mei 2024

    Fantastisch initiatief!