Ontwerp KB wijzigt voorwaarden beleggingen ziekenfondsen

Minister van Sociale Zaken  Frank Vandenbroucke wil met een Koninklijk besluit (KB) de voorwaarden wijzigen waarop de ziekenfondsen en de landsbonden hun fondsen deponeren, terugtrekken en wederbeleggen. Zijn ontwerp werd goedgekeurd door de ministerraad en vertrekt nu ter goedkeuring naar de raad van state.
Het ontwerp van koninklijk besluit van Vandenbroucke wil het KB van 13 november 2002 vervangen, dat de voorwaarden vastlegt waaronder en de wijze waarop de ziekenfondsen en de landsbonden hun fondsen deponeren, terugtrekken en wederbeleggen. Dat om enerzijds het beleggingsuniversum van de ziekenfondsen en landsbonden uit te breiden en anderzijds de ziekenfondsen en landsbonden ertoe te verplichten een beleggingsbeleid uit te werken en zo een gepaste en betere bescherming te bieden aan hun leden.

De beoogde aanpassingen slaan enkel op de aanwending van het werkkapitaal van de diensten van de aanvullende verzekering en op de reserves en technische voorzieningen van het voorhuwelijkssparen. De bepalingen over de mogelijke aanwending van de fondsen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen blijven daarentegen ongewijzigd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.