32e congres van de Belgian Society of Cardiology

31.01.2013 au 01.02.2013
32e congres van de Belgian Society of Cardiology

Donderdag 30 januari en vrijdag 1 februari vindt het 32e jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC) plaats. Naar goede gewoonte werd het programma van de thematische sessies ontwikkeld op basis van de voorstellen van de vertegenwoordigers uit de verschillende working groups van de BSC. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Bij wijze van voorbeeld vestigen we de aandacht op de sessie gewijd aan medische statistiek (S06), die erop gericht is de noodzakelijke hulpmiddelen aan te bieden voor een kritische lezing van de literatuur. Of, klinisch bij uitstek: de sessie die de niet-ischemische cardiopathieën (S08)  en dus ook de tako-tsubocardiopathie (die vaker voorkomt dan men denkt) behandelt. Op vraag van de ESC worden recente aanbevelingen gepresenteerd. Het gaat met name om de ‘Guidelines on valvular heart disease’, voorgesteld door een van de experts op dit domein: Alec Vahanian. Verder wordt het onderzoek van (jonge) collega’s in de schijnwerpers gezet (abstract sessions, S10 en S20) en/of bekroond (Young Investigator Award (S09), Meda Prize, Jacqueline Bernheim Prize (S14)). Ook projecten van de ESC en de BSC (S03) krijgen de nodige aandacht. De partners van de BSC organiseren ten slotte nog tien satellietsymposia. BHL zal op deze niet te missen bijeenkomst aanwezig zijn en brengt er u een uitgebreide verslaggeving over.

Hoogtepunten van het congres