Can we improve heart failure management?

32e congres van de Belgian Society of Cardiology

De stijging van de levensverwachting en van de overleving na myocardinfarct verklaren grotendeels de toename van het aantal patiënten dat getroffen wordt door hartinsufficiëntie. Overigens blijft de prognose voor cardiale insufficiëntie erg mager, vermits de helft van de...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.