Artsen met open brief in actie tegen Brusselse milieuvervuiling

In een open brief in De Standaard en Le Soir vandaag roepen 96 artsen de Brusselse regering op om zes duidelijke maatregelen te nemen om de dodende luchtvervuiling in de hoofdstad aan te pakken. Ze dringen aan op meer ambitie.

Minister-president Rudi Vervoort en ministers van Leefmilieu, Begroting en Mobiliteit Céline Fremault, Guy Vanhengel en Pascal Smet worden meteen aangesproken: “Uw bevolking leeft vandaag in gevaarlijke en ongezonde lucht, ondanks de wettelijke verplichting die sinds 2010 op de overheid rust om een betere luchtkwaliteit te garanderen”, luidt de openingszin. “Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, onderzoek toont een verregaande schadelijke impact op de volksgezondheid aan.”

In totaal tekenden 96 artsen de brief. Ze klagen de gezondheidsrisico’s aan in verband met fijnstof en roet. “Luchtvervuiling leidt tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een toename van long- en blaaskankers, een toename van leukemie bij kinderen, een toename van astma en chronische bronchitis, een toename van allergieën. Tijdens een zwangerschap zijn de schadelijke effecten groot: meer vroegtijdige geboorten en laag geboortegewicht, vermindering van de longfunctie en kinderastma”. Ze becijferden dat dit neerkomt op 632 vroegtijdige overlijdens per jaar.

Het stoort hen vooral dat Brussel verzuimt om de wettelijke verplichtingen ter zake na te leven. Als dat zou gebeuren, zou de winst in levensverwachting neerkomen op het jaarlijks indrukwekkend bedrag van 758 miljoen euro, becijferden ze.

Zes maatregelen

Zes concrete maatregelen staan op het verlanglijstje:

  • vergroening van de verkeersfiscaliteit;
  • verplichte roetfilters voor dieselmotoren;
  • strikte handhaving van het verbod op stationair draaien;
  • dwingende lokale verkeerssturing;
  • toegankelijk, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer;
  • grote investeringen in fietsfaciliteiten en elektrische fietsen.

Daarnaast pleiten ze onder meer nog voor een brede informatiecampagne, een correct en efficiënt luchtkwaliteitsmeetnet en een duidelijke en dringende kalender met concrete stappen.

De ondertekenaars van de brief vindt u hier terug.

> Lees ook:  

Artsen vragen aanpak luchtvervuiling - Minister Smet tevreden met oproep

Artsen vragen aanpak luchtvervuiling - "Van LEZ naar LEZ+ om Brusselse luchtkwaliteit te verbeteren" (Maes)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.