Stan Politis verkozen tot VBS-voorzitter

Op zaterdag 20 april werd professor Constantinus Politis verkozen tot voorzitter van het VBS. Hij kreeg meer stemmen van de beroepsverenigingen van artsen dan Dr. Marianne Michel, de andere kandidaat voor het voorzitterschap.

De Algemene Vergadering, die zoals gewoonlijk volgde op het jaarlijkse VBS-symposium -dit jaar gewijd aan zorgconcentratie- was deze keer uitermate belangrijk door de benoeming van de nieuwe voorzitter. We onderstrepen dat het de beroepsverenigingen die lid zijn van het VBS zijn die stemmen, en dat hun grootte hun gewicht in de stemming bepaalt. "Zij zijn in zekere zin de kiesmannen zoals bij het Amerikaanse kiesstelsel", vertelde een waarnemer ons een paar minuten voor de stemming.  

Dr. Stan Politis kreeg het hoogste aantal stemmen en is nu voorzitter van het VBS. Hij vervangt dr. Jean-Luc Demeere, die het VBS meer dan 20 jaar heeft voorgezeten, zonder natuurlijk de belangrijke rol van dr. Marc Moens te vergeten, die 32 jaar lang secretaris-generaal was en wiens Jaarverslagen een bron van informatie waren waar de medische pers, en waar de gezondheidssector reikhalzend naar uitkeek.  

Tijdens de verkiezingscampagne presenteerde Prof. Politis zijn kandidatuur in "Het Plan van Stan", een betoog met de acht te ondernemen acties om het VBS om te vormen: een performant ledenbeheer realiseren; het hoofdkantoor op orde brengen; het VBS uitbouwen tot een kenniscentrum; maandelijks overleg plegen met de artsensyndicaten; samenwerken om de co-governance in het ziekenhuis vorm te geven; de extramurale geneeskunde niet uit het oog verliezen; de centralisatie van de evidence-based zorg behouden; en antwoorden voorbereiden op ethische vragen.

Stan Politis was diensthoofd, emeritus hoogleraar aan de KUL, voorzitter van de accreditatiecommissie voor stomatologie en maxillofaciale chirurgie, etc. Momenteel zit hij in een aantal overlegcommissies. Zijn kandidatuur voor het VBS-voorzitterschap werd gesteund door Bvas.   

> "Laten we de concentratie van zorg evidence-based houden" (Stan Politis)

> VBS, quo vadis?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Thomas GEVAERT

  26 april 2024

  Het Kartel, noch ikzelf hebben ons publiekelijk met de VBS verkiezingen bezig gehouden.

  We waren neutraal en blijven neutraal, los van mijn persoonlijke appreciatie voor Stan Politis.

  Juist is juist.

  Thomas Gevaert
  Voorzitter Kartel.

 • Pascal Selleslagh

  26 april 2024

  Beste dr. Brosens

  die laatste bewering wat de steun van het Kartel voor de kandidatuur van Stan Politis betreft, verdient toch enige verduidelijking. Dr. Thomas Gevaert, Kartelvoorzitter, heeft zich namens zijn syndicaat neutraal opgesteld tegenover beide kandidaten, net zoals De Specialist overigens.

  Pascal Selleslagh
  Hoofdredacteur De Specialist.

 • Marc BROSENS

  22 april 2024

  De kandidatuur van Prof. Stan Politis werd gesteund zowel door het BVAS als Het Kartel. Dit is een belangrijke nuance.
  Stan Politis wil zo snel mogelijk een gestructureerd overleg met beide artsensyndicaten om gezamenlijke standpunten te formuleren en zo meer op de besluitvorming te wegen. Niettegenstaande het VBS en de artsensyndicaten een eigen visie en missie hebben, vullen zij elkaar in meerdere belangrijke dossiers naadloos aan.
  Stan ken ik als een harde maar correcte en betrouwbare onderhandelaar die zich steeds baseert op zijn dossierkennis. Net zoals ten tijde van Marc Moens zit je maar beter aan zijn kant van de tafel, dan bij de tegenpartij.