Brief van Riziv-inspectie aan hoofdartsen over NMR-efficiëntie

De NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie) voerde onlangs twee indicatoren in die zorg efficiënter moeten maken. Dat om de doelstellingen doelmatige zorg te halen. De brief die de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv daarover stuurde naar de hoofdartsen, onderbouwt die maatregelen.

Dr. Philip Tavernier, Arts-directeur-generaal DGEC, is de afzender. Hij licht concreet toe wat de maatregel inhoudt voor de efficiëntere inzet van ambulante urgent uitgevoerde NMR-onderzoeken. 

De maximale incidentie van ambulante urgent uitgevoerde NMR-onderzoeken (nomenclatuurcodes 599572 en 599594) wordt vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1.000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar. 

De bedoeling van deze indicator is het aantal onterechte aanrekeningen van de spoedtoeslag bij NMR-onderzoeken te verminderen. Deze toeslag wordt immers vaak aangerekend voorvooraf geplande NMR-onderzoeken, terwijl die alleen mag worden aangerekend:

  • ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag én
  • wanneer de toestand van de patiënt een dringend NMR-onderzoek vereist. Aanleiding voor deze indicator was de systematisch onterechte aanrekening van de spoedtoeslag door sommige ziekenhuizen ondanks eerdere controleonderzoeken. De meeste ziekenhuizen factureren in overeenstemming met de indicator.

Deze indicator gaat enkel over de aanrekening van de spoedtoeslag, niet over het aantal NMR-onderzoeken. Wie een NMR-onderzoek nodig heeft, zal dat ook krijgen, beklemtoont dr. Tavernier (de NRKP keurde deze indicator goed op 6 december 2022).

De indicator werd in het Belgisch staatsblad gepubliceerd op 18 augustus 2023 en ging toen ook meteen in. "We vragen u met deze indicator rekening te houden voor alle NMR-onderzoeken die u vanaf nu uitvoert. Daarom zullen we u binnen 6 maanden meedelen waar uw facturatiegedrag (van voor de publicatie) zich situeert ten opzichte van die indicator. U hoeft ons daartoe dus niet te contacteren."

Evaluatie en waarschuwing

"Eén jaar na de publicatie evalueert de inspectie de naleving van deze indicator door alle betrokken zorgverleners. Bij overschrijding contacteren we de zorgverleners om hun facturatiegedrag te verantwoorden. Niet-verantwoorde en blijvende overschrijdingen kunnen leiden tot een waarschuwing of tot recuperatie van onterechte aanrekeningen, met een eventuele boete. We danken u om de ziekenhuisbeheerder en het diensthoofd medische beeldvorming op de hoogte te brengen van deze brief."

> Riziv pakt 'onterechte' supplementen MRI-scans aan

> Chronische nekpijn: welke specialismen schrijven vaakst onnodige MRI's voor?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.