Druk van federaal testplatform covid-19 op WZC's?

In een open brief ontkracht de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie dat WZC's (woonzorgcentra) hun covid-stalen verplicht moeten doorsturen naar een van de labs van het federaal testplatform covid-19. Sommige WZC's zouden zelfs actief worden opgebeld door het federaal platform om druk uit te oefenen. Dit probleem werd en wordt door de beroepsvereniging bij alle bevoegde instanties aangekaart.

De beroepsvereniging schenkt klare wijn: artsen van de betrokken WZC's kiezen zelf met welk lab ze samenwerken en dus zijn de telefoontjes in kwestie manifest onwaar. De artsen kunnen samenwerken met ofwel de erkende klinische laboratoria, ofwel met een laboratorium van het federaal platform. Samenwerking met het federaal platform is dus niet verplicht.

Ter verduidelijking verwijzen de briefschrijvers naar de testdefinitie van 23 november 2020, meer bepaald naar deze passage:
“Onderzoek van clusters: bij clusters (twee of meer gelinkte gevallen) in collectiviteiten zal de verantwoordelijke arts eventueel in overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten beslissen over de meest geschikte verdere testing-strategie, aangepast aan de lokale omstandigheden. Voor ziekenhuizen zal de test-strategie in geval van vermoeden van een nosocomiale uitbraak bepaald worden door de dienst ziekenhuishygiëne”.

Dit probleem werd en wordt door de beroepsvereniging bij alle bevoegde instanties aangekaart. Deze informatie staat los van de bedenkingen bij de organisatie van het federaal platform, luidt het nog. Blijkbaar bereikten klachten over staal- en resultatenverlies al de (Franstalige) algemene pers (‘Tubes égarés, résultats tardifs... les ratés de la plateforme fédérale de testing: "Cela fait peur".’ La Libre Belgique, 04.12.2020).
             
De open brief werd getekend door voorzitter Derom (foto), ondervoorzitter Gras en secretaris Louagie.
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.