Orde: “Gezondheidszorg gevangenissen moet naar Volksgezondheid”

In een zopas uitgebracht advies houdt de Orde een warm pleidooi voor een verschuiving naar Volksgezondheid van de verantwoordelijkhied voor de gezondheidszorg in de gevangenissen. Die verschuiving komt immers de kwaliteit ten goede.

Nu ligt de bevoegdheid nog bij Justitie. Dat leidt tot tal van wantoestanden:

  • gebrek aan medisch personeel,
  • gebrekkig psychiatrische zorgaanbod,
  • verlies van de voordelen van de sociale zekerheid,
  • afhankelijkheid van het veiligheidspersoneel voor een consult dat het medisch geheim eerbiedigt,
  • toegangsproblemen voor een externe arts tot de instelling door de veiligheids-en organisatievereisten
  • gebrek aan geschikte lokalen.

De geïnterneerde heeft recht op gezondheidszorg die gelijkwaardig is met de gezondheidszorg in de vrije samenleving, beklemtoont de Orde. Het recente advies “vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en instemming met de behandeling door geïnterneerde personen met een geestesstoornis” leest u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.