Informaticapremie huisartsen (eindelijk) in Staatsblad, specialisten wachten nog

Na een lange lijdensweg is de regeling voor uw informaticapremie vandaag eindelijk in Het Staatsblad verschenen. Dat had medicomutvoorzitter Jo De Cock ook verzekerd in onze editie van MediSfeer van vorige week.  Huisartsen kunnen vanaf nu de premie aanvragen en hebt daarvoor drie maanden de tijd. Specialisten blijven nog steeds op hun honger.

Het KB telematicapremie dateert  van 24 november jongstleden maar is uiteraard pas geldig als het verschenen is, wat vandaag het geval is.

Lijdensweg

Ter herinnering: het licht voor die telematicapremie huisartsen was door de medicomut al op groen gezet op 3 december... 2018. Nadien moest de commissie begrotingscontrole nog haar zegen geven (op 13 maart 2019) en daarvoor had ze dus ruim drie maanden nodig. Het Verzekeringscomité klaarde dan die klus in minder dan een week (18 maart). Dan was het weer wachten op het advies van de inspectie Financiën die daarvoor ruim haar tijd nam (weer meer dan drie maanden) om haar fiat te geven op 27 juni.

Volgende stap in de lijdensweg: het akkoord van de minister van Begroting en die minister trok waarschijnlijk eerst flink wat vakantie- en bezinningstijd uit alvorens ze de knoop kon doorhakken op... 20 september 2019. Daarmee was de kogel nog niet door de kerk: de Raad van State moest er zich nog mee bemoeien en maakte de baan pas vrij opo 24 oktober. 

En kijk, dan kon minister De Block er dus werk van maken, wat ze ook deed. De premie telematica hangt samen met toegang tot het elektronisch medicatieschema via de regionale gezondheidsnetwerken ,en de Cebam evidence linker (via login) die online relevante klinische richtlijnen aanbiedt van het Belgisch Centrum EBM. 

Welke gebruiksdrempels?

Verder is gespecificeerd welke gebruiksdrempels u moet bereiken voor het premiejaar 2018. Dat zijn er minstens zes uit het volgende lijstje:

1° Recip-e (elektronisch voorschrijven geneesmiddelen) gebruiken, met in het tweede semester 2018 minstens 25% van uw geneesmiddelenvoorschriften via dit kanaal verstuurd. Voor de berekening van dit percentage wordt enkel rekening gehouden met voorschriften voor de door de verzekering voor geneeskundige verzorging terugbetaalde geneesmiddelen;
2° MyCarenet (elektronisch aanvragen terugbetaling  geneesmiddelen hoofdstuk IV) gebruiken, waarbij u in het tweede semester 2018 minstens 50% van de bedoelde aanvragen heeft ingediend via MyCarenet;
3° MyCarenet (voor de elektronische facturatie raadplegingen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming), waarbij in het tweede semester 2018 minstens 20% van de bedoelde raadplegingen elektronisch gefactureerd hebt via MyCarenet;
4° Beveiligd delen van de gezondheidsgegevens van uw patiënten bevorderen, waarbij op 31 december 2018 via het eHealth-platform een geïnformeerde toestemming is geregistreerd voor minstens 25% van de patiënten waarvoor u in 2017 een GMD-honorarium heeft ontvangen;
5° Beveiligd delen van de gezondheidsgegevens van uw patiënten, waarbij op 31 december 2018 de verhouding tussen het aantal verschillende patiënten waarvoor u een Sumehr heeft opgeladen en het aantal patiënten waarvoor u voor 2018 een gmd-honorarium ontving, minstens 25% bedraagt;
6° De dienst MyCarenet voor het elektronisch beheer van het gmd-honorarium gebruiken.
7° Minstens 5 medicatieschema's creëren of toepassen tijdens het tweede semester van 2018;
8° Minstens 5 keer de Cebam evidence linker (via login) gebruiken tijdens het tweede semester van 2018;
9° Minstens 5% van raadplegingsgetuigschriften indienen via de dienst "e-Attest" van MyCarenet tijdens het tweede semester van 2018;
10° In 2018 minstens 3 keer het elektronisch formulier versturen "Evaluatie van de handicap - FOD Sociale Zekerheid" naar de FOD Sociale Zekerheid.

Uitzonderingen groepspraktijken en wijkgezondheidscentra

Maakt u gedurende het volledige premiejaar deel uit van een groepspraktijk en voldoet u niet aan dit voorwaardenlijstje, dan geldt als vervangende voorwaarde dat voor minstens 6 van de bedoelde gebruiksindicatoren door uzelf of gemiddeld door de groepspraktijk de vastgelegde drempel is bereikt. Voor de berekening van deze gemiddelden wordt enkel rekening gehouden met de gebruiksgegevens van de huisartsen die gedurende het volledige premiejaar beschikten over een RIZIV-nummer voorbehouden voor u, deel uitmaakten van uw groepspraktijk en die geen deel uitmaakten van een andere groepspraktijk, uzelf inclusief.

Nog een uitzondering is voorzien voor wie tijdens dat premiejaar forfaitgeneeskunde beoefende. 

De premie voor 2018 en 2019 is vastgelegd op 3.500 euro. Ze wordt verhoogd tot 4.500 euro als u minstens 7 vastgelegde gebruiksdrempels bereikt en tot 6.000 euro voor minstens 8 vastgelegde gebruiksdrempels. 

De vervaltermijn om de premie aan te vragen ligt op 90 dagen en gaat deze week in.

Specialisten

De Bvas vindt dat het stilaan ook tijd wordt dat specialisten aanspraak kunnen maken op een dergelijke premie. Richtbedrag is 1.750 euro als vergoeding voor de basiskosten. Niet alleen huisartsen, ook tandartsen en thuisverpleegkundigen genieten immers al van een tussenkomst in hun kosten  voor informatica. 

Specialisten in ziekenhuizen worden in januari overigens ook verplicht om elektronisch voor te schrijven.

> Lees ook: informaticapremie 2018: geduld is een mooie deugd

> Lees ook: syndicaten-blokken-riziv-vluggertje-voor-telematicapremie-af

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.