Sluiting kraamafdelingen: open brief kinderartsen aan Maggie De Block

De Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen betreurt dat het KCE-rapport dat de sluiting van (te) kleine kraamklinieken voorstelt, alleen focust op winstgevendheid en niet op zorgkwaliteit. En wat met de integratie van de pediatrische activiteit nadien in de netwerken? Wat met het vrijgekomen geld? De kinderartsen willen daarbij sterk betrokken worden, wat tot nu toe niet het geval is.

Volgens het KCE-rapport zouden 17 kraamklinieken in België moeten sluiten, 9 in Vlaanderen en 8 in Wallonië omdat ze minder dan 557 geboorten hebben. Hetzelfde rapport geeft ook aan dat de optimale omvang van een kraamkliniek tussen de 1000 en 2500 geboorten ligt. "De belangrijkste reden hiervoor is winstgevendheid", aldus de kinderartsen die betreuren "dat er geen melding wordt gemaakt van de zorgkwaliteit."

Wat met vrijgekomen geld?

Vervolgens spreken ze de minister rechtstreeks aan: "U zegt dat het vrijgekomen geld kan worden gebruikt voor nieuwe initiatieven. Als beroepsvereniging van kinderartsen stellen wij vast dat de sluiting van een kraamkliniek ook grote gevolgen zal hebben, zowel voor zieke kinderen als voor kinderartsen. De sluiting van deze kraamafdelingen kan ook leiden tot de sluiting van verschillende kinderafdelingen. In dat verband wachten we het KCE-rapport over de werking van deze pediatrische diensten af."

Als de tijd is gekomen om de kraamafdelingen te sluiten, moet er een regeling komen zodat de pediatrische activiteit in het kader van de netwerken kan worden geïntegreerd, suggereert de beroepsvereniging. "Ziekenhuizen waar kraamafdelingen en eventueel kinderafdelingen gaan sluiten, zullen nog steeds kinderartsen nodig hebben voor consultatie en spoedbehandelingen."

Ze vragen verder dat het vrijgekomen geld wordt gebruikt om kortdurende opnames op lokaal niveau te organiseren, het dagziekenhuis te ontwikkelen en effectieve transmurale zorg te implementeren. Overigens deden vele ziekenhuizen dat al, signalere  ze, "maar zonder enige financiële compensatie. Dat is essentieel om de toegankelijkheid van de pediatrische zorg voor de bevolking te waarborgen."

Kinderartsen betrekken

"Voor al deze stappen vragen wij u uitdrukkelijk om betrokken te worden als vertegenwoordiger van de kinderartsen. Door ons niet te betrekken bij discussies over de pediatrische zorg voor het kind wordt de gezondheid van het Belgische kind in gevaar gebracht."

"Bovendien moet elke bespaarde euro voor de pediatrische zorg opnieuw worden geïnvesteerd in nieuwe initiatieven in het kader van deze pediatrische zorg."

Voorzitter Tyl Jonckheer en ondervoorzitter Marianne Michel hopen verder op een constructieve samenwerking.

De integrale open brief leest u hier.

> Lees ook: Help, mijn materniteit wordt gesloten! (Filip Dewallens)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.