Bijna twee op de vijf twintigers melden depressie in gezondheidsenquête Sciensano

Het mentale welbevinden van de Belgen blijft lijden onder de nu al meer dan een jaar durende coronapandemie. Dat blijkt dinsdag ook uit de bevindingen van de zesde covid-19-gezondheidsenquête die Sciensano uitvoerde. Een kwart van de bevolking ervaart angstproblemen of depressies, en het meest getroffen is de leeftijdsgroep 18 tot 29. Daar lijdt 34 procent aan angststoornissen en 38 procent aan depressies. Daarnaast is er ook een toename van huiselijk geweld, opnieuw vooral bij jongvolwassenen.

Het zijn echter de oudere leeftijdsgroepen (30-49 en 50-64) die het meest klagen over een verstoord sociaal leven. Voor de hele bevolking zegt 63 procent ontevreden te zijn over hun huidige sociale contacten, bijna een derde (29 procent) meldt ernstige eenzaamheid. "We zien dat de bevol king nog steeds gedestabiliseerd is en psychologisch op de proef gesteld wordt", zegt onderzoeker Stefaan Demarest.

Bij de vrouwelijke twintigers meldt maar liefst 40 procent angststoornissen en depressies. Sinds het begin van de epidemie heeft een kwart van alle bevraagden zelfmoordgedachten gehad, en 7 procent geeft aan een zelfmoordpoging te hebben ondernomen.

In april 2020 meldde 4 procent van de Belgen die niet alleen woont het slachtoffer te zijn geweest van huishoudelijk geweld. In deze editie van de gezondheidsenquête is dat al 6 procent. Ook hier is de jongste bevolkingsgroep het hardst getroffen (12 procent). Het gaat daarbij meestal over verbaal of psychisch geweld, maar een op de vijf onderging ook fysiek of seksueel geweld.

Uit de enquête blijkt verder ook dat het alsmaar moeilijker wordt om de maatregelen te blijven respecteren. Vooral de regel van één knuffelcontact en de sociale afstand van 1,5 meter schieten erbij in. De helft van de personen die afwijken van bepaalde geldende maatregelen, vindt dat deze te streng zijn. Toch zeggen twee op de drie dat ze wel opletten het virus niet te verspreiden.

Voor deze nieuwe editie van Sciensano's gezondheidsenquête werden tussen 18 en 25 maart 20.000 mensen bevraagd.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.