Hasselts lab helpt zorgorganisaties met zorguitdagingen

De Universiteit Hasselt en POM Limburg openen het THINK³ lab, een simulatie- en innovatielab waar onderzoekers, studenten, zorgverleners en bedrijven werken aan vernieuwende systemen en processen. 

Vijf projecten werden geselecteerd om in het THINK³ lab twee jaar lang verbeterprogramma’s in de zorg uit te werken en te implementeren. 

“Zorgorganisaties moeten constant inspelen op nieuwe noden en tegelijkertijd innoveren. En die innovaties moeten daarna ook nog zo snel mogelijk hun weg vinden naar de praktijk. Met het THINK³ lab op de Health Campus lanceren UHasselt en POM Limburg nu een simulatie- en innovatielab om de zorgorganisaties hierin te ondersteunen”, zegt Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg. 

Bruggen slaan
Het THINK³ lab slaat de brug tussen universiteit en het werkveld en tussen het onderwijs, onderzoek en dienstverlening. “Studenten, academici, zorgverleners en stakeholders uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven gaan hier aan de slag om vaardigheden te trainen en te testen en innovatieve ideeën uit te werken om onze zorg te verbeteren”, zegt prof. dr. Jochen Bergs, academisch verantwoordelijke van het THINK³ lab. Centraal staan drie manieren van denken. Het strategisch denken, kritisch denken en design denken. Die skills zijn essentieel om evoluties binnen de zorg op lange termijn juist in te schatten, om complexe vraagstukken te doorgronden en om werkbare oplossingen te ontwikkelen en testen.

POM Limburg, UHasselt en de Provincie Limburg lanceerden met het Health Campus Zorginnovatiefonds ook een oproep om co-creaties en innovaties binnen de zorg financieel te ondersteunen. Vijf projecten werden geselecteerd, zij krijgen elk 35.000 euro en academische ondersteuning van UHasselt-onderzoekers in het THINK³ lab om de volgende twee jaar een verbeterprogramma in de zorg uit te werken en in de praktijk te brengen. De projecten werden geselecteerd op hun maatschappelijke relevantie, hun motivatie en de samenstelling van het projectteam.

Vijf projecten 

Wit-Gele Kruis Limburg: verbeterproject medicatieveligheid in de eerstelijnszorg
Het Wit-Gele Kruis Limburg wil patiëntveiligheid in de eerstelijns zorg verbeteren door medicatiefouten te voorkomen. Het project zet in op een analyse van het medicatieproces in de eerstelijnszorg en het ontwikkelen van een systeem om schade door medicatiefouten te voorkomen.

Ziekenhuis Oost-Limburg: verbeterproject Interdisciplinaire zorgorganisatie
Het Ziekenhuis Oost-Limburg wil voor iedere zorgafdeling de ideale interdisciplinaire skill-mix bepalen. Een team met een hoge skill-mix draagt bij tot een lagere vermijdbare mortaliteit, een verbeterde patiëntveiligheid- en kwaliteit en een verhoogde medewerkerstevredenheid. Dit verbeterproject zal nadenken over de bestaande en toekomstige profielen van zorgprofessionals en de impact hiervan op de organisatie van de zorg op verpleegafdelingen.

ELZ Kemp en Duin en ELZ Maasland: verbeterproject informatiestroom bij ontslag uit ziekenhuis 
De eerstelijnszones Kemp & Duin en Maasland willen samen de informatiestroom bij het ontslag van een patiënt uit het ziekenhuis in kaart brengen. Hierna gaan ze aan de slag om oplossingen uit te werken die moeten zorgen voor een duidelijke en efficiënte communicatie na een ontslag uit het ziekenhuis, en dit voor alle betrokken zorgverleners.

Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg en Wit-Gele Kruis Limburg: verbeterproject transmurale zorg COPD-patiënten
Binnen dit verbeterproject willen het Jessa Ziekenhuis, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Wit-Gele Kruis Limburg een transmuraal evidence based zorgpad voor COPD-patiënten creëren dat de zorg voor patiënten moet optimaliseren om ziekenhuisopnames bij deze patiëntenpopulatie te verminderen en de kwaliteit van zorg te verhogen.

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk: verbeterproject Residentieel mantelzorgmodel
Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk zal een participatief model rond mantelzorg opzetten waarbij er binnen de zorginstelling een minimale inzet is van zorgverleners en een maximale inzet van mantelzorgers en buurtzorg. Op die manier wil het project de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen in hun laatste levensfase verbeteren, tegemoetkomen aan de tekorten van zorgpersoneel in de eerste lijn én in woonzorgcentra, en ook mantelzorgers ontlasten. Centraal hierbij is de idee dat de poort van de ene zorgorganisatie (thuisverpleging, mantelzorg,…) niet noodzakelijk moet sluiten bij het openen van een poort van een andere organisatie (woonzorgcentrum).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.