"Geef ouders en voogden recht op inkijk in patiëntendossier van overleden kind" (CD&V)

Ouders en voogden moeten het medisch dossier kunnen inkijken van de overleden minderjarige of wilsonbekwame meerderjarige die zij vertegenwoordigen. Dat stelt CD&V-Kamerlid Nawal Farih (CD&V), die hiertoe een wetsvoorstel indiende. "Wie een kind verliest, voelt de grond onder de voeten wegzakken. Deze aanpassing in onze wetgeving kan vele ouders en nabestaanden enorm helpen in het rouwproces," aldus het parlementslid.

Momenteel hebben vertegenwoordigers van minderjarige of meerderjarig wilsonbekwame patiënten het recht om het patiëntendossier in te kijken, maar die rechten vervallen wanneer de patiënt overlijdt. "Na het overlijden van de patiënt worden er beperkingen gesteld aan het recht om dit dossier in te kijken. Ook het recht op een afschri ft van het dossier vervalt in dit geval," zegt Farih. "De vertegenwoordigers van de overleden patiënt hebben deze rechten altijd kunnen uitoefenen. Zij moeten deze ook na het overlijden van de patiënt kunnen behouden. Daarbij moet wel de bescherming van het privéleven van de overleden patiënt steeds worden gegarandeerd."

De huidige regelgeving voorziet een beperkt en onrechtstreeks inzagerecht in het patiëntendossier voor bepaalde nabestaanden, maar dat is niet voldoende volgens Farih. Hij pleit dan ook voor een uitbreiding van het systeem, onder meer omdat de aanpassing nabestaanden zal helpen in hun verwerkingsproces.

Ook in onze buurlanden hebben vertegenwoordigers het recht om ook na het overlijden van de patiënt het dossier in te kijken. Dit is onder andere het geval in Frankrijk en Nederland. "Toch is het niet zo dat de vertegenwoordiger steeds een volledig inzage- of afschriftrecht krijgt," merkt Farih op. "Het verzoek kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien blijkt dat persoonlijke levenssfeer van de overleden patiënt niet wordt gegarandeerd. Dit bijvoorbeeld wanneer de minderjarige patiënt gedurende zijn leven een deel van zijn rechten zelf heeft uitgeoefend."

Daarom vraagt het wetsvoorstel dat Farih indiende ook een wijziging van de kwaliteitswet uit 2019. "Concreet gaat het hier over de noodzaak om het patiëntendossier volledig en zorgvuldig bij te houden. Het patiëntendossier moet vermelden of de minderjarige patiënt zijn rechten al dan niet zelfstandig heeft uitgeoefend. Op die manier kunnen we na het overlijden van de minderjarige patiënt discussies vermijden of de vertegenwoordiger al dan niet recht heeft op inzage in het patiëntendossier", besluit Farih.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.