Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: Riziv versoepelt regel tijdens crisis

Tijdens de covid-19-crisis zal de adviserend arts het begin van de ongeschiktheid kunnen bepalen op basis van de ongeschiktheidsperiode die de behandelend arts op het getuigschrift heeft vermeld, ook al ondertekent de arts het getuigschrift later.

Die tijdelijke maatregel is van toepassing voor zelfstandigen die ergens vanaf 1 maart tot en met 30 september 2020 arbeidsongeschikt worden.

Waarom deze versoepeling? Normaal gezien “erkent” de adviserend arts van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige immers ten vroegste op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ondertekend. “Door de noodzakelijke maatregelen die in het kader van de covid-19-crisis zijn genomen, is het niet altijd mogelijk om de behandelend arts te raadplegen vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid”, luidt de verklaring.

“We passen de gebruikelijke regel dus tijdelijk aan: het ziekenfonds zal het begin van de arbeidsongeschiktheid bepalen, rekening houdend met alle elementen waarover het beschikt, zoals de begindatum van de ongeschiktheid die de behandelend arts op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft vermeld, ook al komt de datum waarop hij dat getuigschrift heeft ondertekend na het begin van de ongeschiktheid.”

Die regel is van toepassing op alle periodes van arbeidsongeschiktheid die tijdens de periode van 1 maart tot en met 30 september 2020 beginnen.

De regel geldt als de zelfstandige zijn behandelend arts “fysiek” heeft geraadpleegd of wanneer hij zijn medisch advies telefonisch heeft gekregen in het kader van de specifieke situaties covid-19 (advies om de patiënten met symptomen te triëren en door te verwijzen, of advies om de zorgcontinuïteit te garanderen).

Hij is zowel van toepassing op het ‘fysieke’ onderzoek als op de telefonische consultatie specifiek voor covid-19.

Meer details vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.