Bvas naar rechter tegen vaccinstrategie

Bvas zet de vaccinatiecampagne op de helling omdat de procedure om risicopatiënten aan te duiden "het medisch geheim schendt". Het syndicaat vraagt de Raad van State de regelgeving te schorsen. "We kunnen dit om principiële redenen niet laten passeren. Daarom trekken we naar de Raad van State", aldus Marc Moens, erevoorzitter van artsensyndicaat Bvas.

Dat meldden Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag. In De Specialist van afgelopen woensdag zette het syndicaat zijn argumenten nog eens op een rij, waarbij dus ook de vrees over de lichtzinnigheid waarmee gegevens worden verzameld. Die zou de privacy en het medisch geheim in gevaar brengen, wat overigens ook aangestipt werd door de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). In dezelfde editie van De Specialist liet het hoofd van de Taskforce Vaccinatie, prof. dr. Dirk Ramaekers, weten dat Frank Robben werkte aan een protocolakkoord om die bezwaren op te vangen.

"We kunnen dit om principiële redenen niet laten passeren. Daarom trekken we naar de Raad van State", aldus Marc Moens, erevoorzitter van artsensyndicaat Bvas.

Ons land besliste dat min-65-jarigen met onderliggende aandoeningen met voorrang worden gevaccineerd. Verschillende artsenverenigingen, ook het ASGB/Kartel, verzetten zich fors tegen die strategie. Volgens Dirk Ramaekers dan weer is die leeftijdsstrategie gebaseerd op advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Bvas meent dan weer dat zoiets erg veel werk voor de nu al overbelaste huisartsen, die mee deze patiënten moeten aanduiden. Het zou volgens hen de vaccinatiecampagne ook erg ingewikkeld maken en vertragen. "Het uitgangspunt moet zijn dat we iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd krijgen. Leeftijd is voor corona de allerbelangrijkste risicofactor", beklemtoonde Marc Moens opnieuw. "Daarvoor bestaat erg veel wetenschappelijke evidentie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.