Mensen van buitenlandse herkomst participeren minder in de samenleving

Personen van buitenlandse herkomst participeren minder in de samenleving dan mensen van Belgische herkomst, blijkt uit een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen. De verschillen doen zich voor op vlak van arbeid, maar ook op cultureel en politiek vlak. Daarnaast worden ze vaker geconfronteerd met gezondheidsproblemen, ondermaatse huisvesting en armoede.

Bijna een kwart van de inwoners van Vlaanderen is van buitenlandse herkomst. Dat wil zeggen dat zij of minstens één van hun ouders in het buitenland geboren is. Het merendeel van deze mensen zijn Nederlanders, gevolgd door Marokkanen, Turken, Italianen en Polen. Bijna 47 procent van hen zijn geboren in België. 

In het rapport is te lezen dat de werkzaamheidsgraad bij mensen van buitenlandse herkomst lager ligt dan die van Belgen. Voor mensen geboren buiten de EU ligt dat cijfer op 60 procent, terwijl dat voor Belgen 77 procent is. Die werkzaamheidsgraad is wel gestegen tussen 2010 en 2020 met 9 procent voor mensen van buiten de EU en 5 procent voor mensen van Belgische herkomst. De werkzaamheidskloof tussen beide groep is dus gedaald de afgelopen jaren. 

Verder blijkt dat mensen met een niet-Europese achtergrond meer kans hebben om in armoede te belanden. Hun loon ligt gemiddeld 8.000 euro lager dan dat van mensen met een Belgische achtergrond. Van kinderen die de laatste jaren in kansarmoede geboren zijn in Vlaanderen, heeft 69 procent een buitenlandse moeder. 

Dit weerspiegelt zich op verschillende vlakken. Zo zegt bijna een kwart van de mensen met niet-EU achtergrond te wonen in een woning van slechte kwaliteit. Vier procent geeft aan medische zorg uit te stellen om financiële redenen. Ook zijn ze minder vaak lid van een vereniging en nemen ze minder vaak deel aan culturele en politieke activiteiten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.