Staking bij Brusselse gemeenten, OCMW's en publieke Iris-ziekenhuizen

Bij de 19 Brusselse gemeentediensten (zonder onderwijs), OCMW's en publieke ziekenhuizen van het Iris-netwerk wordt vandaag/donderdag het werk neergelegd. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft daarvoor een stakingsaanzegging ingediend. De vakbonden hekelen een te zware werklast voor een "miserabel loon".

Het personeel wordt opgeroepen om het werk neer te leggen en deel te nemen aan een betoging door de straten van Brussel, die van start zal gaan om 10.00 uur op het Sint-Katelijneplein.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront zal een eisenbundel neerleggen bij de Brusselse regering. Ze willen een verhoging van 10 procent voor alle barema's en een stijging van bepaalde lonen. "Zij die zich in 'niveau E' bevinden, moeten overgaan naar 'niveau D', omdat deze werknemers moeten rondkomen met lonen die te laag zijn voor een waardig bestaan."

De bonden eisen ook een beleid dat gaat voor meer statutairen en een collectieve vermindering van de arbeidsduur, zonder dat geraakt wordt aan het loon. De administraties zouden meer personeel moeten aannemen om dit te compenseren.

Ze pleiten voorts voor een tweede pensioenpijler van minstens zes procent van de loonmassa voor contractuelen bij de overheid. "Geld is er, maar het wordt slecht gebruikt door onze politieke mandatarissen", aldus de bonden.

> Lees ook "Openbare Brusselse Iris-ziekenhuizen staken donderdag"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.