Vaccinatierisico’s: perceptie & feiten (Dr. Dirk Himpe)

Het ligt politiek misschien gevoelig gender te gebruiken als criterium om een bepaald vaccin al of niet aan te bieden. Toch zou een genderongelijke distributie van Vaxzevria de globale blootstelling aan het tromboserisico misschien kunnen reduceren, bepleit dokter Dirk Himpe.

"Het omdopen van het AstraZeneca Covid19-vaccin naar Vaxzevria belet niet dat rapporten over zeldzame stollingsstoornissen blijven opduiken. Recent, op 28 april, blijkt alweer een vrouw van 54 jaar eraan gestorven in Québec. De risicoperceptie rond dit vaccin kan gemakshalve worden afgedaan als uitsluitend het gevolg van negatieve framing door ‘influencers’."

"Toch zijn m.i. terecht veel vrouwelijke risicopatiënten bezorgd en kan hun twijfel niet zomaar weggewuifd. Er is meer aan de hand dan een wat overdreven risicoperceptie, toegeschreven aan o.a. teveel media aandacht."

"Inderdaad, uit het rapport van 24 maart l.l. (EMA/PRAC/157045/2021) van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van de EMA (European Medicines Agency) blijkt toch één en ander bij een snelle ad hoc analyse."

Odds ratio

"Toen het rapport werd opgemaakt, waren naar verluidt al circa 20 miljoen eerste dosissen van Vaxzevria toegediend en 269 gevallen met de zeldzame tromboses gerapporteerd. Het betrof 166 vrouwen, 95 mannen en 8 waarvan het geslacht onbekend is. Medische confirmatie bleek er maar voor 102 casussen. Een bijzonder lage incidentie en het vaccin wordt dus onverminderd gebruikt."

"Toch ging het tussen de 60% à 65% van de gevallen om vrouwen, bijna 2/3. In deze beperkte analyse zijn daarom alle 8 niet-gender geïdentificeerde gevallen bij het mannelijk contingent gevoegd om zo de mogelijke bias op het genderverschil te dempen. De odds ratio (MedCalc® Software) toont duidelijk een statistisch significant hoger risico bij vrouwen dan bij mannen, ervan uitgaand dat de 20 mio toegediende dosissen ongeveer fifty/fifty over de geslachten verspreid werden."

Tabel ut infra:

Aantal Gender Odds ratio (CI) P
  Vrouw Man    
Rapporten: 269 166     103 1,61 (1,26 - 2,06) 0,0001
Bevestigd: 102 63       39 1,62 (1,08 - 2,41) 0,0186

"In de vaccinatiestrategie wordt met deze feitelijkheid weinig rekening gehouden. Vrouwen hebben wel een groter relatief risico. De NNH (Number-Needed-to-Harm) leert dat er al per 60.240 toegediende dosissen bij vrouwen 1 casus werd gerapporteerd tegenover voor mannen maar 1 casus per 105.262 dosissen."

"Burgers hebben enkel de keuze zich al of niet te laten vaccineren. Weigeren van één bepaald vaccin staat quasi gelijk met niet te willen gevaccineerd worden. Het algemeen belang primeert terecht in de policy van de overheid; dat is evident en aanvaardbaar in deze fase van de epidemie."

Beleidskeuze

"Nochtans zou Vaxzevria alleen aan mannen toedienen mogelijk een aantal vrouwen, zeker onder de 65 jaar, minder schaden. Op zich een haalbare beleidskeuze op populatieniveau. Het voorzien van individuele keuzes kan vaccinatiecampagnes ook ten goede komen [N Engl J Med 384; e62(1-3)]."

"Het ligt politiek misschien gevoelig gender te gebruiken als criterium om een bepaald vaccin al of niet aan te bieden. Toch zou een genderongelijke distributie van Vaxzevria de globale blootstelling aan het tromboserisico misschien kunnen reduceren."

"Is het toevallig dat uitsluitend mannelijke BV’s (Minister Vandenbroucke, de professoren Van Ranst en Van Damme, Marc Coucke) blijkbaar het Vaxzevria kregen en dat dan ook nog expliciet kenbaar wordt gemaakt?"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Anthony CORNELISSEN

  03 mei 2021

  Ik heb in mijn 39 jarige carrière geen enkel medicijn weten onrleven met zoveel mortaliteit en morbiditeit. Ze zeggen omwille van het algemeen belang. Is het dan om het algemeen belang dat er toch wel zoveel mensen wereldwijd moeten sterven, mensen die niet ziek zijn. Ik raad iedereen aan die zoiets meemaakt de regering te dagvaarden wegens schuldig verzuim. Als de mens zijn vaccin mocht kiezen is de situatie anders, maar nu leven we in een dictatuur van Pinikio ( De Croo) en Guiseppe ( Van den Broecke )

 • Marc DE MEULEMEESTER

  03 mei 2021

  Beste Dr. Himpe
  Ge zijt nog geen haar veranderd : vrouwen behoren nu 1 x tot het zwakke geslacht en het is nog altijd beter dit vaccin dan bleekwater !