"AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bevestigt rol sterk publiek ziekenhuis in zorgspectrum"

Het succes van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV bevestigt de nood aan een sterk publiek referentieziekenhuis dat de beste zorg toegankelijk maakt voor alle patiënten, deelt het ziekenhuis mee. De sleutel voor het succes van het ziekenhuis is terug te brengen tot de rol van het publieke ziekenhuis, een openbaar ziekenhuis, waar de gelijkheid van alle patiënten vooropstaat, luidt het.

Daarbij stipt het enkele kenmerkende punten aan:

 • Het zet zich in voor het ethisch handelen dat de patiënt centraal stelt, zonder winstbejag noch therapeutische hardnekkigheid of medische overconsumptie.
 • Het streeft naar rationalisatie en schaalvergroting door het aangaan van allianties of samenwerkingsverbanden met andere zorgverstrekkende instellingen.
 • Het organiseert opleiding, vorming, wetenschappelijke congressen en symposia en voert research, wetenschappelijk onderzoek en medische studies uit.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een belangrijke werkgever, een publiek referentieziekenhuis en een belangrijk tertiair zorgcentrum. Het zal deze rol op een innovatieve manier blijven invullen naar de gemeenschap toe.
 • In deze context voert het ziekenhuis ook open gesprekken met AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Alma als onderdeel van het regionaal zorgstrategisch plan, dat tot doel heeft om via netwerksamenwerking de beste zorg voor de patiënt beschikbaar te maken.

Enkele cijfers onderstrepen volgens het ziekenhuis zijn belang en rol:

 • Met een totaal personeelsbestand van 3.448 medewerkers behoort AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV tot de grootste werkgevers van West-Vlaanderen. In 2022 werden 380 medewerkers aangetrokken, een recordaantal sinds 5 jaar. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV blijft meer dan ooit een aantrekkelijke werkgever.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende investeert gemiddeld ca. 50 miljoen euro per jaar waarvan 17 miljoen euro medische investeringen. In 2022 werd 55 miljoen euro geïnvesteerd.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV beschikt over een gecumuleerde nettowinstreserve van 50 miljoen euro en sluit zijn rekeningen af met operationele winst.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een lange historiek van partnerschappen inzake klinische samenwerking. Vandaag lopen 142 samenwerkingsverbanden met diverse actoren in de zorg.
 • Het ziekenhuis beschikt als enige ziekenhuis in West-Vlaanderen over erkende universitaire bedden van UZ Leuven en UZ Gent.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is erkend als clinical trial center (CTC) om wetenschappelijk onderzoek te begeleiden. In 2021 meldden 166 commerciële, academische en investigator-driven onderzoeken zich bij het CTC aan.
 • De tertiaire zorg van het ziekenhuis groeit jaarlijks en wordt performant en kwalitatief aangeboden. Dat vertaalt zich in de financiële middelen die het ziekenhuis toegekend krijgt van de overheid op basis van de kwaliteits- en performantie-indicatoren.
 • In het ziekenhuis zijn 350 artsen actief. Het ziekenhuis blijft jaarlijks een hoog aantal medische stafleden aantrekken, met een hoog kennisprofiel.
 • Onze artsen schrijven jaarlijks hoogstaande medische publicaties in toonaangevende (internationale) vakbladen, waarmee ze een belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van kennis en kwalitatieve zorg. In 2021 waren dat er maar liefst 322.
 • In lijn met zijn rol als publiek ziekenhuis rekent AZ Sint-Jan Brugge-Oostende alleen conventietarieven aan.
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV kreeg in 2022 de Award als ‘Ziekenhuis van het Jaar’. Deze award wordt uitgereikt aan een ziekenhuis dat uitblinkt in zijn dienstverlening en zijn verzorging.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.