47 Vlaamse ziekenhuizen publiceren hun resultaten overleving rectumkanker

50 ziekenhuizen namen in 2016 deel aan de metingen, 5 ziekenhuizen kozen ervoor om niet deel te nemen aan het domein oncologie (borstkanker en rectumkanker). Van deze 50 Vlaamse ziekenhuizen maken er 47 nu hun resultaten bekend op de website zorgkwaliteit.be.

Een  greep uit de resultaten:

  • Percentage patiënten met rectumkanker die na vijf jaar nog leven als we enkel kanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen: gemiddeld 66,7%
  • Percentage patiënten met een chirurgische ingreep die na vijf jaar nog leven als we enkel kanker als mogelijke doodsoorzaak beschouwen: gemiddeld 78,1%
  • Percentage patiënten overleden binnen 30 dagen na een chirurgische ingreep voor rectumkanker: gemiddeld 2,2%
  • Percentage patiënten overleden binnen 90 dagen na een chirurgische ingreep voor rectumkanker: gemiddeld 4,4%

Volgens Nancy Van Damme van de Stichting Kankerregister liggen de resultaten in lijn met internationale resultaten. Variabiliteit tussen de ziekenhuizen onderling is echter wel zichtbaar, "maar dat is net de bedoeling van het VIP² project: de ziekenhuizen stimuleren om verdere initiatieven te nemen om de kwaliteit van zorg multidisciplinair te bespreken en waar nodig te verbeteren.”

Ook de gestandaardiseerde resultaten staan op zorgkwaliteit.be.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin noemt het een goede zaak dat de website www.zorgkwaliteit.be de indicatoren uitbreidt naar de overlevingskans bij rectumkanker in de ziekenhuizen en dat die transparant is voor alle patiënten.

Doel van de kwaliteitsindicatoren blijft om ziekenhuizen een instrument in handen te geven waarmee zij eigen verbetertrajecten kunnen opzetten. De resultaten zijn ook een bron van informatie voor de patiënt, die zich zo een beeld kan vormen van de resultaten van een ziekenhuis.

Naast de nieuwe indicatoren over rectumkanker zijn op deze site ook al resultaten beschikbaar over borstkanker, patiëntenervaringen en ziekenhuisbrede kwaliteitsaspecten zoals handhygiëne.Het UZ Leuven was er als de kippen bij om te wijzen op de nefaste gevolgen van de versnippering in de behandeling, met onder meer de volgende vaststellingen:

"De kwaliteitsindicatoren wijzen op grote verschillen in overlevingskansen in Vlaanderen. De kans op overlijden 30 dagen na de chirurgische ingreep ligt op 0,7% in UZ Leuven, het gemiddelde in alle Vlaamse ziekenhuizen ligt drie keer hoger. Voor de kans op overlijden 90 dagen na de ingreep zijn de verschillen nog groter: 1% in UZ Leuven en 4,4% in Vlaanderen. De kankergerelateerde kans op overleven na 5 jaar voor patiënten met een diagnose van rectumkanker is 74,7% in UZ Leuven, terwijl het Vlaamse gemiddelde 67,5% is."

"Van de patiënten die een operatie ondergingen, bedraagt de overlevingskans in UZ Leuven 82,3%. In Vlaanderen is dat 78,1%. Dit cijfer geeft weer welk percentage van de patiënten bij wie de endeldarm verwijderd werd, nog in leven is vijf jaar na het vaststellen van rectumkanker. Er is opnieuw een duidelijke relatie te zien met het aantal patiënten: hoe meer patiënten er in eenzelfde ziekenhuis behandeld worden, hoe beter de resultaten. De laatste VIP²-cijfers keken enkel naar de resultaten van de 15 grootste Vlaamse ziekenhuizen: men mag dus aannemen dat de verschillen tussen álle ziekenhuizen nog groter zijn."

> Uw mening geven? Reageren? Het debat gaat verder op @specialistkrant en @MediSfeer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Indien (als patiënt) geïnteresseerd bent in gevalideerde medische informatie, kan u terecht op onze gezondheidswebsite www.vivagezond.be.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.