86/100 ziekenhuizen actief bezig met accreditatie, 100.000 incidenten gemeld in 2020

...maar er zijn grote verschillen tussen Vlaanderen waar de meeste ziekenhuizen al gecertificeerd zijn voor de ISQUA-accreditatiestatus - en sommige zelfs al naar andere systemen uitkijken - en Wallonië/Brussel. Ten zuiden van de taalgrens bevinden de meeste ziekenhuizen zich op dat vlak nog in de voorbereidende fase, meldt de nieuwsbrief van FOD Volksgezondheid, beCare.

Daarnaast zijn er klinische registraties, kwaliteitsbevorderende activiteiten en kwaliteitslabels. Bijna alle ziekenhuizen deden het voor deze indicator beter dan in 2019. Waarom? Omdat de deelname aan de PaCT-meting enorm is toegenomen (24 in 2019 en 72 in 2020). 

PaCT (Patient participation Culture Tool) is een self-assessment instrument waarmee de patiëntenparticipatiecultuur in algemene ziekenhuizen in kaart wordt gebracht. Patiënten actief bij hun zorg en bij de besluitvorming betrekken is een essentieel onderdeel van kwaliteitsvolle zorg.

100.000 incidenten gemeld

In 2020 werden, afgerond, 100.000 incidenten gemeld, een sterke toename in vergelijking met de vorige jaren.  Alle ziekenhuizen behaalden het maximum van de punten voor deze indicator.

Net als de vorige jaren werd het meten van patiëntenervaringen opgenomen in het P4P-programma. Op twee ziekenhuizen na die niet konden deelnemen, werden patiëntervaringen in elk ziekenhuis in België bevraagd. In totaal behaalden 96/100 ziekenhuizen het maximum van de punten.

Pathologiegebonden indicatoren: onco
Het Pay For Performance programma 2020 bevatte twee procesindicatoren rond oncologie die in samenwerking met de Stichting Kankerregister werden gekozen.

De WHO-performantiescore vormt een belangrijk element in de kankerdiagnose en is cruciaal zowel voor het opstellen van de individuele behandeling als voor de prognose van de individuele patiënt. Er waren 83/100 ziekenhuizen die voldeden aan de streefwaarde van 90% correct aangeleverde WHO-performantiescores bij de Stichting Kankerregister.  

% aspecifieke maag- of slokdarmlokalisaties

De specifieke lokalisatie van een tumor is één van de bepalende factoren voor de keuze van de individuele behandeling en dus van de zorgkwaliteit. Hoewel het niet voor elke patiënt mogelijk is om een specifieke lokalisatie voor de tumor te bepalen, is er voor deze indicator toch een sterke variatie tussen de verschillende ziekenhuizen en is er nog ruimte voor verbetering.

Mortaliteitsindicatoren

Tot slot werden er ook drie mortaliteitsindicatoren opgenomen in het P4P-programma: mortaliteit na radicale chirurgie voor colonkanker, mortaliteit bij heupfractuur en mortaliteit na een ischemische beroerte. Aan deze laatste indicator werden in het huidige P4P-programma nog geen punten toegekend. De feedback maakt het evenwel mogelijk om de eigen resultaten te beoordelen en te analyseren en indien nodig verbeteracties door te voeren.
Behaalde punten P4P-programma 2020
 

Het totaal aantal behaalde punten voor het P4P-programma varieerde van 39 tot 97,25. De helft van de ziekenhuizen behaalde een totaal van 80/100 of hoger.

Het is mogelijk dat covid-19 de planning van audits en (her)accreditatie heeft beïnvloed, net als  de organisatie van metingen rond patiëntervaringen. Dat is nog even afwachten.
 
 
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.