86,5% treedt toe tot akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Een grote artsenmeerderheid treedt toe tot het akkoord 2021 en past bijgevolg de geconventioneerde tarieven toe voor geneeskundige verstrekkingen. Dat meldt het Riziv. De scores liggen in het verlengde van de percentages van vorig jaar. Bij de huisartsen is gemiddeld 92,11% voor het akkoord, bij de specialisten 78,74% (82,79% met ASO's).

Naast tarifering voor geconventioneerde artsen, voorzien deze akkoorden ook in acties die de zorgkwaliteit ondersteunen, aldus het Riziv. Het akkoord 2021 investeert onder andere in:

  • Innovatie door de ontwikkeling van telegeneeskunde, complementair aan de huidige geneeskundige verzorging
  • Financiering van huisartsenwachtposten voor een verbeterde organisatie en spreiding van de zorg
  • Ontwikkeling en opleidingen dankzij een hervorming van de accreditatie


Percentage toetreding: sleutelresultaten
Globaal gezien verandert de toetredingsgraad niet sterk ten opzichte van het vorige rapport. Bekend is ook de kritiek op het huidige systeem dat niet enkel alleen de actieve artsen tot het akkoord toelaat, waardoor het percentage kunstmatig hoog ligt. Bovendien wordt iedereen automatisch geacht tot het akkoord toe te treden tenzij men de nodige stappen onderneemt, wat drempelverhogend zou werken om eruit te stappen.

Toch blijft het hoge toetredingspercentage al jaren tamelijk stabiel: 86,45% van de artsen trad toe tot het akkoord 2021 tegenover 86,32% in 2020. Opgesplitst betekent dat:

  • 92,11% van de huisartsen (91,89% in 2020)
  • 78,74% van de specialisten, alle specialismen gecombineerd (78,72% in 2020)

Hier vindt u alle gedetailleerde resultaten van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2021, per regio en specialisme.

Voor huisartsen ligt in Vlaanderen het conventiepercentage het hoogst, gevolgd door Wallonië en Brussel.

Huisartsen

Regio

Actief

Toetreding

Weigering

Brussel

3.275

2.862

87,39%

413

12,61%

Vlaanderen

11.734

11.046

94,14%

688

5,86%

Wallonië

7.276

6.619

90,97%

657

9,03%

Totaal

22.290

20.532

92,11%

1.758

7,89%

Bij de specialisten ligt het percentage toetredingen lichtjes lager met 87,23% conventies in Wallonië (bij de actieven), 83,89% in Brussel en 79,51% in Vlaanderen, om uit te komen op een totaal van 82,79%.

 

 Specialisten

Regio

Actief

Toetreding

Weigering

Brussel

6.373

5.346

83,89%

1.027

16,11%

Vlaanderen

17.060

13.565

79,51%

3.495

20,89%

Wallonië

10.876

9.487

87,23%

1.389

12,77%

Totaal

34.352

28.440

82,79%

5.912

17,21%

Minister Frank Vandenbroucke toont zich uiteraard zeer tevreden met de grote meerderheid van artsen - zowel huisartsen als specialisten - die tot het akkoord zijn toegetreden.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.