Artsen in opleiding: de harde cijfers voor verbetering sociale bescherming

De medicomut van 22 maart besprak de sociale bescherming voor de artsen in opleiding. Er moest immers een voorstel tot verbetering van hun bescherming op tafel komen. Het akkoord 2021 zegt dat een bedrag wordt aangewend om de sociale bescherming te verbeteren van beide groepen “zonder inkrimping van de nettolonen.” Een concreet voorstel moest er tegen 31 maart liggen, met een impact van 10 miljoen.

Een rekensommetje leert nu dat het om ruim 52 miljoen voor de pensioenbijdragen en zelfs meer dan 64 miljoen voor de volledige dekking (pensioen, werkloosheid, jaarlijkse vakantie) nodig is. Niet min dus.

De besprekingen lopen in de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen. “We kijken reikhalzend uit naar de rendementsstudie”, becommentarieert Reinier Hueting.

Dokter Moens merkt op dat er een vertegenwoordigingsprobleem bestaat: de haio’s zijn immers niet aanwezig in de paritaire commissie. Ze dreigen zo tweemaal de boot te missen want ook bij de twee miljard voorschotten voor de ziekenhuisfinanciering hadden ze niets in de pap te brokken. Idem dito voor de 20 euro per gmd die de minister voorzag voor hun inzet in de covidcrisis, daar hebben ze geen aandeel in gehad zolang ze in opleiding waren.

"Jo De Cock (Riziv) onderhandelt nu apart met de haio’s.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.