Artsencontracten: clausule maakt Orde nog steeds scherprechter

In de nieuwe Code lijken de artsenassociaties te ontsnappen aan de controleplicht van de Orde  voor hun contractbeheer. Maar er zit nog een venijnig addertje onder het gras, signaleert Liesbeth Lafaut (Arcas Law).

De notarissen reageerden eerder verbaasd op de nieuwe Code en de afschaffing van de verplichte voorlegging van artsencontracten en -statuten voor de Orde, liet vicevoorzitter van de Orde Prof. Rombouts weten: “Wat nog de grootste 'schokgolf' teweegbracht, is dat het niet meer verplicht is om de contracten en statuten van artsenassociaties in te dienen bij de provinciale raden. (…) De notarissen stellen die teksten doorgaans op. En om hiervoor een visum te krijgen, moet je een gedragscode volgen – code die ontwikkeld wordt.”

Ook advocaten zijn enigszins verwonderd nu sommige contractencommissies juridisch correct opgestelde contracten tot slechts enkele weken geleden nog tegenhielden wegens allerlei deontologische issues. “Artsen maakten hiervoor keer op keer bijkomende kosten en zagen soms geen andere mogelijkheid meer dan samen met een advocaat verantwoording af te leggen over de inhoud van hun contract voor de contractencommissie”, aldus meester Lafaut.

Prof. Rombouts besloot: "Met deze hervorming anticipeert de Orde op wat Maggie De Block wil: de taak verlichten van de provinciale raden.”

Voor meester Lafaut is dat nog niet zo zeker: “De Orde zal zich met deze materie gewild of ongewild moeten blijven bezighouden.”

Niet meer deontologisch, wel contractueel verplicht

Maar met de nieuwe Code is de kous immers niet af. “Alle contracten en statuten die in het verleden werden voorgelegd, bevatten op vraag van de Orde vandaag een clausule die vereist dat elke wijziging of vervanging van het contract voorafgaandelijk wordt voorgelegd aan de Orde. Dus zelfs al wordt de deontologische plicht tot voorlegging afgeschaft, dan nog zijn de meeste artsen hiertoe wel nog contractueel verplicht.

Het bestond sommige artsencommissies vroeger zelfs om de artsen te vragen dat ze deze clausule zo formuleerden dat wijzigingen van het contract/de statuten slechts rechtsgeldig zijn als de Orde ze heeft goedgekeurd. “Wij hebben ons hier in verschillende dossiers tegen verzet, nu een deontologische plicht op die manier een contractuele plicht wordt”, verduidelijkt Liesbeth Lafaut. “Zo moeten rechters hier bij  de beoordeling van bijvoorbeeld een associatiegeschil rekening mee houden.”

Dus artsen die deze clausule wel hebben opgenomen, kunnen strikt gezien geen rechtsgeldige wijzigingen aanbrengen in hun contract zonder de goedkeuring van de Orde.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.