ASGB/Kartel waardeert extra steun voor huisartsenwachtposten 

De medicomut keurde afgelopen maandag een aantal positieve maatregelen goed in verband met de indexproblemen waarmee de huisartsenwachtposten te kampen hebben. De voorzitter van de huisartsenvleugel ASGB/Kartel, dr. Michel Creemers,  is tevreden dat de onderstaande maatregelen door de andere syndicaten en de ziekenfondsen mee goedgekeurd werden. "Het is nu zaak ze ook snel te concretiseren en daarvoor kunnen de huisartsen op ons rekenen."

"Dat laatste geldt ook voor de langere termijn: niet alleen is het financieringsmodel van de wachtposten aan een actualisering toe, het centraal oproepnummer 1733 moet overal geïnstalleerd worden, een nagel waar we al zo lang op kloppen... Het heeft immers geen zin om over functionele samenwerkingsverbanden te praten zonder dat dit het geval is. De invoering van deze verbanden zal daarom wellicht uitgesteld worden tot januari 2025", geeft dr. Creemers nog mee. Over welke goedgekeurde punten gaat het precies?

1. Voor 2022: het Riziv zal de dossiers van de huisartsenwachtposten die in 2022 een budgetverhoging vroegen voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen opnieuw analyseren. Voor de dossiers waar meer dan het maximum gevraagd werd zal via een one shot op het budget van 2022 een verhoging à rato van de aanvaarde reële kosten toegekend worden. 

2. Voor 2023: er zal voor de rubrieken salarissen, huur en nutsvoorzieningen een kostencalculatie gemaakt worden met een verhoging van 2% (voor de indexoverschrijding van november 2022) en een kostencalculatie met een verhoging van 2% + 2% (voor de indexoverschrijding van november 2022 en de vermoedelijke indexoverschrijding van april 2023). Deze verhoging zal gefinancierd worden uit het budget van 1 miljoen euro voor verhogingen van salaris, huur en energiekosten dat eind 2022 door de medicomut werd goedgekeurd.

3. Ook aan het verzoek om behoud van het zgn. dubbel onthaal wordt gevolg gegeven. Het Riziv heeft zich immers toch bereid verklaard om deze dubbele onthaalfunctie te blijven vergoeden bij wijze van ‘crisismaatregel’. Het gaat om 7.275,90 euro voor een periode van 16 weken. Wachtposten met meer dan 20.000 patiëntencontacten per jaar, komen zelfs in aanmerking voor 32 weken financiering en 14.551,79 euro. 

> Dubbel onthaal wachtposten verder gefinancierd (Bvas)

> Wachtposten krijgen middelen voor extra weekendmedewerkers (Vandenbroucke)

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.