België ziet nog veel wetenschappelijke en ethische vragen bij coronacertificaat

De Europese instellingen willen snel gaan met de goedkeuring van het coronacertificaat, maar er moeten nog veel wetenschappelijke en ethische vragen worden beantwoord. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès na overleg met haar EU-collega's.

De Europese Commissie stelde het 'digitaal groen certificaat' vorige week voor. Ze hoopt dat de Raad (de lidstaten) en het Europees Parlement de wetgevende tekst snel goedkeuren en dat het voorbereidende technische werk reeds opgestart wordt, zodat het certificaat vanaf juni verdeeld kan worden. Het moet veilig reizen binnen de Schengenzone mogelijk maken.

De ministers van Europese Zaken bespraken het voorstel een eerste keer, in de aanloop naar de Europese top van donderdag en vrijdag, waar ook de leiders zich over het cerificaat zullen buigen. "Ons land beschouwt dit (...) als een belangrijk instrument voor de terugkeer naar een Europa met vrijheid van verkeer. België steunt dus het voorstel van de Commissie voor dit nieuwe instrument", zegt minister Wilmès.

België blijft wel voorzichtig, zegt de minister. "Er moeten nog veel wetenschappelijke en ethische vragen worden beantwoord, met name wat betreft het zogenaamde 'genezings'-criterium in het certificaat." Wie van het certificaat wil gebruikmaken, zal ermee kunnen aantonen dat hij of zij gevaccineerd is tegen COVID-19, een negatieve PCR-test heeft afgelegd of van het coronavirus genezen is.

Premier Alexander De Croo waarschuwde in de context van dat laatste criterium vorige week al dat het certicaat gebaseerd moet blijven op wetenschappelijke inzichten. Met andere woorden: hoe besmettelijk is iemand die van corona genezen is nog?

"Ik begrijp de wens van sommigen om snel werk te maken van dit certificaat, maar we moeten er vooral voor zorgen dat het aan alle bezwaren tegemoet komt, ook wat betreft de eerbiediging van de individuele vrijheden en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer", zegt minister Wilmès. "Ik herhaal ook dat zo'n certificaat niet mag leiden tot een de facto verplichting tot vaccinatie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.